Forum

Napisz nowy wpis do księgi

 
 
 
 
 
 
 
Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.
Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Ze względów bezpieczeństwa możemy zapisać adres IP 54.158.252.131
Może się okazać, że twój wpis będzie widoczny na forum po sprawdzeniu go.
Zastrzegamy sobie prawo do redagowania, usunięcia lub nie publikowania wpisów.
Paweł KaczyńskiPaweł Kaczyński od Wrocław dodane dnia 14 listopada 2016 o 12:22:
Czy nie dałoby się udostępnić przejścia między budynkami B8 oraz B11? Jego otwarcie ułatwiłoby dotarcie pracownikom oraz studentom do budynków B9 oraz B6 od strony ulicy Smoluchowskiego. Obecnie dojście zajmuje około 300 m, a po otwarciu bramy zajęło by 90 m. Droga oznaczona kolorem żółtym jest drogą pożarową, ale można przecież zainstalować furtkę wewnątrz bramy tak, aby uniemożliwić jej zastawianie autami, a jednocześnie pozwolić na ruch pieszy.

Mała rzecz, a na pewno ucieszyła by wszystkich pracowników budynków B9 i B6 oraz studentów - szczególnie z deszczowe dni 😉

Gdyby ten argument był mało przekonujący:
200 dni x 3min dziennie x powiedzmy 20 pracowników = 200h rocznie zaoszczędzonych

----------------
Ps. czy Państwo w NSZSS staracie się jakoś te problemy przedłożyć naszym władzom?
czy pomysł trafia na kolejną stronę forum i na tym koniec?

Pozdrawiam
/Paweł Kaczyński
Paweł Kaczyński
dr hab. inż. (DSc) Włodzimierz Salejda, prof. nadzw. PWrdr hab. inż. (DSc) Włodzimierz Salejda, prof. nadzw. PWr dodane dnia 12 lipca 2016 o 01:06:
Szanowni Państwo,
Szanowna Redakcjo,
Szanowny Panie Przewodniczący NSZZ S PWr,
w związku z krótką notatką zamieszczoną w IBIS-Nr-42 zawierającą wiele pytań, w załączeniu zamieszczam stosowne pliki. Pierwszy pt. AKCEPT IBIS notka uzasadnia przedsięwzięcie powołania wirtualnego Akademickiego Centrum Przedmiotów Technicznych i Ścisłych (AKCEPT) przy PWr. Jest to wynik, a jednocześnie rozwinięcie i kontynuacja konferencji regionalnych pt. Przedmioty ścisłe w szkole i na studiach.
Odbywają się one corocznie w PWr od 12 lat, nad którymi merytoryczną opiekę sprawuje niżej podpisany i jest wspierana przez JM Rektora.
Więcej na stronach
http://www.przedmiotyscisle.pwr.wroc.pl/index.dhtml
i
http://www.portal.pwr.wroc.pl/2898225.dhtml

Drugi dokument o nazwie Regulamin AKCEPT PWr jest regulaminem Centrum.
Precyzuje m.in. jego misję, cele i zadania.

Konferencje regionalne oraz inicjatywę powołania Centrum AKCEPT wspierali i wspierają Rektorzy PWr oraz wybitni profesorowie, nauczyciela akademiccy:
- prof. dr hab. Zbigniew Marciniak z Uniw. Warszawskiego, przewodniczący: zespołu ekspertów matematycznych w badaniu OECD PISA i zespołu bolońskiego KRASP,
- prof. dr. hab. inż. Andrzej Kraśniewski, Pol. Warszawska, sekretarz generalny KRASP, autor opracowania pt. Jak przygotowywać programy kształcenia zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego?
Patronaty sprawują: MNiSW, MEN, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”.
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski, Rektor PWr, został poinformowany o idei
utworzenia Centrum po zakończeniu XII Regionalnej konferencji. Animatorami byli
mgr Wojciech Małecki, Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu oraz niżej podpisany. JMR zdecydowanie wsparł inicjatywę i podjął decyzję, po opracowaniu i przedstawieniu projektu regulaminu, o jej zaopiniowaniu przez Senat PWr.
Stosowne uchwały Senatu, pozytywnie opiniujące zarówno Regulamin, jak i powołanie Centrum AKCEPT, przesyłam w załączeniu.

Pozwalam sobie wyrazić nadzieję, że udostępniane dokumenty rozwieją
wszelkie wątpliwości i skłonią członków NSZZ S do aktywnego wspierania Centrum oraz regionalnych konferencji.
Niech mi będzie wolno liczyć na konstruktywną współpracę w najbliższej przyszłości.

Z wyrazami szacunku
Włodzimierz Salejda

PS. My fellow member of trade union or/and academic teacher: Ask not what PWr can do for you, ask what you can do for your PWr; parafraza wypowiedzi JFK.

- dr hab. inż. (DSc) Włodzimierz Salejda, prof. nadzw. PWr
Katedra Optyki i Fotoniki WPPT PWr
pełnomocnik Rektora PWr ds. jakości kształcenia
przewodniczący Rady ds Jakości Kształcenia PWr
kadencji 2012-2016
ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej od 2012 r.
przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZG PTF
i Wrocławskiego Oddziału PTF
tel. sł. 71 320 20 20
tel. sł. kom. 695 350 418
pok. 228 A-1
Nauczyciel pracujący w niedzielęNauczyciel pracujący w niedzielę od Wrocław dodane dnia 4 lipca 2016 o 16:14:
Szanowni Państwo,
czy to nie lekka przesada szukać "popierających projekt ustawy o wolnych od handlu niedzielach" wśród ludzi pracujących w niedzielę bez najmniejszej dobrowolności w tym zakresie i w dodatku bez żadnej rekompensaty, czy to w liczonym pensum czy zwiększonej za pracę w niedzielę, płacy.
Wolne w niedziele powinni mieć wszyscy a nie tylko wybrane zawody, w tym wypadku handel. Wszyscy, a więc nauczyciele, lekarze, policjanci. My też mamy rodziny i dzieci, a więc uzasadnienie wolnych niedziel może pozostać bez zmian.
Pozdrawiam. Ja pod projektem się nie podpisuję.
NauczycielNauczyciel dodane dnia 30 czerwca 2016 o 11:58:
Szanowni Państwo z Komisji Zakładowej,
Kilka dni temu na terenie Politechniki Wrocławskiej pojawiły się pomniki z litego granitu z napisem Kampus Główny. Jeśli odnieść się do podobnych produktów kamieniarskich np. nagrobków cena jednego pomnika może być około 20 tyś. zł. Ponieważ takich pomników jest pięć, w sumie Politechnika pewnie wydała na tę „ozdóbkę” 100 tyś. zł.
Obserwuję jak Komisja Zakładowa Solidarności walczy o każdy grosz dla pracowników, dlatego zastanawia mnie czy nie mogłaby upublicznić autorów tego bizantyjskiego pomysłu. Zdarzyło mi się odwiedzić kilka kampusów uniwersyteckich, również takich w których pracują nobliści i proszę wierzyć, takiej rozrzutności nie spotkałem
Prof. Franciszek PrzystupaProf. Franciszek Przystupa dodane dnia 26 kwietnia 2016 o 21:36:
W czwartek wybierzemy naszego nowego rektora. W wyborach na to zaszczytne stanowisko, startuje dwóch znakomitych profesorów. Profesor Cezary Madryas oraz profesor Eugeniusz Rusiński.
Rektor musi być osobą obdarzoną charyzmą i wizją, dlatego popieram kandydaturę profesora Eugeniusza Rusińskiego. Jego dotychczasowa praca i doświadczenie są najlepszą wizytówką tego, że jest on utalentowanym managerem posiadającym liczne relacje partnerskie z przemysłem i zagranicznymi ośrodkami badawczymi. Jego wizja Politechniki jest tą, która da nam impuls do rozwoju i stworzy nowe możliwości. Zachęcam do poparcia tej kandydatury bowiem cieszy się ona szerokim poparciem społeczności Politechniki.