Forum

Napisz nowy wpis do księgi

 
 
 
 
 
 
 
Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.
Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.
Ze względów bezpieczeństwa możemy zapisać adres IP 54.91.171.137
Może się okazać, że twój wpis będzie widoczny na forum po sprawdzeniu go.
Zastrzegamy sobie prawo do redagowania, usunięcia lub nie publikowania wpisów.
Adiunkt IIIAdiunkt III dodane dnia 7 listopada 2017 o 12:35:
Witam,

Czy Solidarność zamierza kontynuować swoją pracę nad wolnymi niedzielami także dla pracowników uczelni?

Skoro sprzedawcy mogą mieć wolne to dlaczego nie my? Studia zaoczne to przecież też handel tylko trochę inaczej nazwany a wiele uczelni prowadzi zajęcia zaoczne co tydzień.

Pozdrawiam
Wiesław JodkowskiWiesław Jodkowski od Wrocław dodane dnia 5 października 2017 o 23:54:
Ostatnio wprowadzono zmiany zasad korzystania z parkingów Politechniki Wrocławskiej. Zastanawiam się kto jest autorem tego chorego pomysłu. Efektem tego jest fakt, że większość miejsc na parkingach dla osób uprawnionych świeci pustkami, a pracownicy, którzy przyjeżdżają do pracy codziennie nie mają możliwości zaparkowania samochodów. Najwyższy czas zlikwidować ten feudalny system podziału na gorszy i lepszy sort pracowników i wprowadzić odpłatne parkingi, gdzie miejsce dedykowane będzie kosztować 3 razy więcej. W końcu profesorowie zarabiają chyba dość dobrze i stać ich na sfinansowanie sobie takiego luksusu, jak posiadanie własnego miejsca parkingowego, z którego korzystają 3 razy w tygodniu po 3 godziny (niektórzy).
Parkingi tak samo jak inne obiekty uczelni, są sfinansowane ze środków publicznych i powinny w jednakowym stopniu służyć wszystkim pracownikom i studentom a nie być obiektem rozdziału przywilejów.
PracownikPracownik dodane dnia 4 października 2017 o 16:14:
Szanowni Państwo,
zmiany w regulaminie parkowania w Politechnice Wrocławskiej wprowadziły nieopisany chaos dla każdego użytkownika samochodu związanego z Uczelnią w jakikolwiek sposób, nie wspominając już o osobach postronnych, które solidarnie w sytuacjach drogowych padły ofiarą tegoż chaosu. Wysoce zdumiewający i budzący najwyższe oburzenie jest fakt, że doszło do tak nieracjonalnego wykorzystania istniejących zasobów parkingowych. Powoduje to niesamowitą frustrację użytkowników systemu, która najczęściej przenosi się nie na osoby decyzyjne, ale pierwsze osoby funkcyjne w tym łańcuchu zależności, czyli na pracowników ochrony. Sytuacje te rzutują negatywnie także na standardy pracy i relacji międzyludzkich panujących na naszej Uczelni. Jako społeczność akademicka, przy aktywnym udziale Solidarności PWr, powinniśmy żądać od władz wyjaśnień, jakie były powody wydanych, i to z takim pośpiechem, decyzji. Jak władze wyjaśniają następujące fakty:
- wielopoziomowy parking wybudowany za ciężkie publiczne pieniądze stoi praktycznie pusty
- większość miejsc gwarantowanych została przydzielona, zanim jeszcze podano do publicznej wiadomości nowy regulamin
- brak jest wyraźnych i opublikowanych wytycznych, dla których przydziela bądź odmawia się przydzielenia miejsca.
- ma miejsce sytuacja, iż mimo teoretycznej zajętości miejsc w dużej ilości przypadków są one fizycznie puste
Proszę Państwa, powyższe zmiany, nawet jeżeli zostały wprowadzone w dobrej wierze są:
- nieskuteczne
- nieefektywne
- nieprzejrzyste
- nieuczciwe
- niesprawiedliwe
- nieelastyczne
- niebudzące zaufania społecznego w ramach społeczności akademickiej
Działania Uczelni nowoczesnej, otwartej na innowacyjność, mającej świecić przykładem i kształtować w społeczeństwie pewne wartości, nie powinny charakteryzować powyższe określenia! Wspólnie powinniśmy apelować o rewizję regulaminu parkowania w Politechnice Wrocławskiej.
Adiunkt IIAdiunkt II od Wrocław dodane dnia 26 września 2017 o 17:30:
Uwagi do projektu Ustawy o szkolnictwie wyższym

1. Ad. Art.14. Uczelnie zawodowe – sztuczny twór, nieprecyzyjnie zdefiniowany, bezzasadny pomysł..
2. Ad.15. Uczelnie akademickie
Co za pomysł oznaczania jedna kategorią całą uczelnię? Do tej pory właściwie kategoryzowano poszczególne wydziały i w ramach uczelni były takie , które posiadały kategorię A, A+, B. Jak miałoby wyglądać kategoryzowanie całej uczelni i na dodatek uzależnienie od tego przypisania jej do uczelni akademickiej lub zawodowej?
Co to za nowe kategorie B+?
Dlaczego ujęto w punkcie 3., że uczelnia akademicka może prowadzić kształcenie doktorantów. Może, czy musi?
3. Ad. Art. 16. Jeszcze raz pojawia się konieczność zdefiniowania procesu ewaluacji uczelni. Dlaczego w tym procesie brana jest pod uwagę tylko działalność naukowa?
W artykule jest chyba błąd, bo jeśli uczelnia nie spełnia art. 14 ust.1. to dlaczego kwalifikuje się uczelnię do uczelni zawodowych?
4. Art. 17. Czy akademia to po prostu jedna z nazw uczelni akademickiej obok sugerowanej politechniki i uniwersytetu? Podana definicja uniwersytetu wyklucza uniwersytety techniczne, tylko bowiem w przypadku nazwy politechnika podane są wymagania określonych kategorii w dyscyplinach nauk inżynieryjnych i technicznych. Skąd nagle zmiana aby nazwy uczelni wiązać z posiadanymi kategoriami w dyscyplinach naukowych, wcześniej jakoś odnoszono kategorie do całej uczelni. Czy autorzy projektu maja świadomość różnicy?
5. Ad. Art. 18. Całkowicie nie do przyjęcia jest utworzenie tzw. Rady uczelni i zaliczenie jej do organów uczelni.
6. Ad. Art. 19. Nie może istnieć taki twór jak rada uczelni, która ma m.in. opiniować statut (na podstawie którego będzie wybierana!), sprawować nadzór nad gospodarką finansową uczelni, opiniować plan rzeczowo-finansowy, sprawować nadzór nad zarządzaniem uczelnią, wskazywać kandydatów na rektora!. Jest to jakieś kuriozum, pozbawianie uczelni tak naprawdę autonomiczności w działaniu.
7. Ad. 20. Nie do przyjęcia jest w ogóle utworzenie rady uczelni , jak i jej skład (osoby spoza uczelni stanowią w niej ponad 50%!),a .przewodniczący rady uczelni ma być również spoza niej (Art.23).
8. Art. 23 – kolejne kuriozum – wynagrodzenie za uczestnictwo w radzie uczelni.
9. W Art. 25 ust. 2. jest wspomniane, że rektora wybiera kolegium elektorów, a w ust. 9, że pierwszego rektora w uczelni publicznej powołuje minister, na dodatek na okres 1 roku – nie do przyjęcia.
10. Art. 29. ust. 2., rada uczelni, w której ponad połowa członków ma być spoza uczelni może składać wniosek o odwołanie rektora – nie do zaakceptowania.
11. Art. 30. Ciekawe, jak wg autorów projektów widziane są wzajemne kompetencje senatu i rady uczelni. Senat np. opiniuje tylko strategię rozwoju, a rada uczelni ma w swoich zadaniach jej uchwalanie. Nie ma w zadaniach senatu, tak istotnych zadań , jak m.in. opiniowanie planu rzeczowo-finansowego (ma je w swoich kompetencjach rada uczelni).
12. Uczelnie federacyjne – Art. 36 – kolejne kuriozum. W art.36 ust.2 zapisano, że uczelnię taka tworzy się w celu prowadzenia działalności naukowej, kształcenia doktorantów i inne. Nie ma wśród celów kształcenia studentów. Powinno to być jedno z podstawowych zadań uczelni.
Jak wyglądałaby sprawa kategoryzacji uczelni? Osobną sprawą jest zarządzanie. Ciekawy jest art. 38, który mówi o tym, że uczelnia federacyjna wykonuje zadania w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, a przecież składa się z jednostek publicznych, które są nadzorowane choćby w sposób finansowy.
13. Związek uczelni Art. 39 – kolejny nietrafiony pomysł. Nie ma mowy o jakie uczelnie chodzi. Co dziwne, w przypadku uczelni federacyjnej tak podkreślano konieczność występowania uczelni je tworzących w ramach jednego województwa. W tym przypadku nie ma nawet takiego zapisu. Nie ma sprecyzowania jakie uczelnie mogą je tworzyć, zawodowe, akademickie, mieszane? Dziwne jest, że do utworzenia związku znowu potrzebne sa pozytywne opinie rad uczelni.
W ustępie 5 pkt. 9 art. 39 mówi się o ustroju związku uczelni, o co chodzi w tym sformułowaniu?
14. Nie analizowałam art. od 40 do53.
15. Art.62. – Pojawia się powrót do filii uczelni, brak jest wcześniej informacji o warunkach jej tworzenia. Nielogiczny zapis, że „uczelnia federacyjna może prowadzić studia także w siedzibach jednostek uczestniczących”. Chyba właśnie tam.
16. Art. 63. – Znowu wprowadzenie chaosu organizacyjnego. Na czym polegałyby tzw. Studia wspólne? Między jakimi podmiotami , czym różniłaby się ta forma od uczelni federacyjnej?
17. Art.64 – Studia we współpracy z organem – kompletnie niezrozumiały zapis.
18. Art. 65 – Studia dualne – kompletnie bzdurny pomysł. Co innego zawieranie umów między uczelnią a przedsiębiorcami na realizację np. praktyk (jak to ma miejsce), a co innego nazywanie tego wymyślona nazwą studiów dualnych. Po prostu bzdura.
19. Art. 67. Dotąd do poziomu studiów zaliczano studia doktoranckie jako trzeci stopień kształcenia. Tu brak takiej kwalifikacji.
20. Art. 68 – ust. 3 – stacjonarne jednolite studia magisterskie trwają od 9-12 semestrów. Nie spotkałam się jak dotąd z przykładem studiów tego typu trwających tylko 9 semestrów.
Ust. 4 – studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia trwają co najmniej 1 semestr?!
Nie wiem jak jest możliwe wykształcenie w ciągu jednego semestru. Jest to chyba jakiś kuriozalny błąd.

21. Art. 81 – ust.6 w jakim celu udostępnia się na stronie internetowe uczelni recenzje pracy dyplomowej, czy może być ona ujawniana publicznie?
22. Art.135 – Dlaczego na temat kryteriów oceny okresowej poszczególnych grup pracowników uczelni rektor ma zasięgać opinii samorządu studenckiego oraz samorządu doktorantów?
23. Art.193 – Szkoła doktorska – niepotrzebnie tworzony twór, zamiast studiów trzeciego stopnia? Dlaczego za udział w szkole doktorskiej nie pobierano by opłat w przypadku kształcenia np. osób delegowanych z zakładów, firm itp. ?
AdiunktAdiunkt od Wrocław dodane dnia 21 września 2017 o 14:45:
Przesyłam kilka moich uwag, które nasunęły mi się po pierwszej lekturze tekstu projektu ustawy.
Pozdrawiam
Adiunkt


Uwagi do projektu
A. Rada Uczelni, Senat i Rektor – kompetencje
1. Rada Uczelni wskazuje kandydata na Rektora
2. Rektora wybiera Kolegium elektorów
3. Kolegium elektorów jest wybierane zgodnie ze statutem.

Poza zastrzeżeniem Art. 26 pkt. 1. (20%studentów i doktorantów) nie wiadomo kto będzie w kolegium ponieważ określi to dopiero statut.
Projekt statutu przygotowuje Rektor.
Kto jeszcze będzie kandydatem na Rektora?. czy tylko jeden wskazany przez Radę?
Skład Senatu: (to zostało przepisane z poprzedniej ustawy – ALE)
- profesorowie – NIE MNIEJ niż 50%
- studenci – NIE MNIEJ niż 20%
RAZEM 70% a możliwe że prawie 100 - a gdzie adiunkci ?
Senat powołuje (art.30 pkt.3) członków Rady uczelni ale to Rada uchwala strategię (art. 19. pkt1.) a senat tylko ja opiniuje (art. 30. pkt 2.)

Mój sprzeciw do :
Senat –
art. 30. pkt.10 -wskazywanie kandydatów do instytucji przedstawicielskich środowiska szkolnictwa wyższego i nauki; A dlaczego całe środowisko nie wskaże kandydatów?
art. 30.pkt 6. Czy elektronik będzie kompetentny nadać stopień chemikowi? Co prawda w dalszych artykułach jest mowa, że senat powołuje komisję ?? Ale nie ma gwarancji (teraz), że w senacie znajdą się odpowiedni specjaliści.
B. Likwidacja uczelni publicznej art. 40.– może tak ma być, ale mi to wygląda na widzimisię ministra, bo jakie przesłanki stoją za likwidacja uczelni? Czy sprawy finansowe uczelni, czy inne motywacje? Moim zdaniem powinno być to określone - enumeratywnie.
C. Pracownik
1. art.134. pkt. 1. Nauczyciela akademickiego obowiązuje system zadaniowego czasu pracy
Czyli praca w soboty i niedzielę bez rekompensaty?
2. art. 136. pkt3. „…… wynikających z rozkładu czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy..”
Ciekawe jak to będzie w praktyce w przypadku pracowników dydaktycznych -360 godzin lub asystentów (lektorów) – 540 godzin ten pięciodniowy tydzień pracy

Pozytywne jest, że w art. 145 określono minimalne wynagrodzenia w stosunku do minimalnego w gospodarce. Odeszliśmy w końcu od kwoty bazowej. Negatywne jest to, że chcieliśmy odnosić to do średniej krajowej. Negatywne również, że nie ma ograniczenia górnego. Pozytywne jest, że w art.148. pkt 2. ograniczono zarobki Rektora do 300% przeciętnego w uczelni, ale jak nie ma górnego ograniczenia to przeciętna może być wysoka!!