KOMISJA ZAKŁADOWA
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ"
przy
Politechnice Wrocławskiej

+
Strona Głowna | Statut | Władze | Liderzy | Reprezentacja | Sprawy członkowskie | Dlaczego warto | Kontakt | Linki |
 Aktualności

 Deklaracja członkowska Ubezpieczenia Prawo
  Pomoc prawna
  Akty prawne

 Sprawy pracownicze
  Regulaminy
  Opinie Komisji Zakładowej
  Płace
  Interwencje pracownicze
  BHP - SIP
  Zdrowie
  ZFŚS

 Władze Związku
  Komitet Założycielski
  Przewodn. Komisji Oddz.
  Prezydia KZ NSZZ „S”
  Komisje Zakładowe NSZZ „S”
  Zakł. Komisje Rewizyjne
  Zakładowe Zebrania Deleg.
  Walne Zebrania Delegatów
  Delegaci na Walne Zebranie
  Krajowe Zjazdy Delegatów
  Delegaci na Krajowy Zjazd

 O nas
  Sztandar Organizacji Zakł.
  Poczty Sztandarowe
  Pomnik „Solidarności"
  Tablice pamiątkowe
  Odznaczenia „S” w PWr.

 Sekcje branżowe
  Krajowa Sekcja Nauki
  Regionalny Ośrodek KSN
  Seniorzy

 Historia Związku
  Biuletyn Informacyjny
  Powstanie Solidarności
  Stan Wojenny
  Ofiary represji
  Internowani
  Radio „Solidarność"
  21 postulatów

 Inne
  Odznaczenia regionalne
  Wspaniali Kapłani
  Sprawozdania KZ NSZZ „S"
  Publikacje i płyty - sprzedaż
  Wydarzenia
  Spotkania Seniorów
  Publikacje
  Historia
  Marzec'68
  Grudzień'70
  Archiwum
  Korespondencja

 Publikacje

 Hymn Solidarności

 Galeria zdjęć

 Ich już nie ma wsród nas


 Archiwum aktualności
 • rok 2015
 • rok 2014
 • rok 2014 - wybory
 • rok 2013
 • rok 2012
 • rok 2011
 • rok 2010
 • rok 2010 - wybory
 • rok 2009
 • rok 2008
 • rok 2007
 • rok 2006

 • Jesteś naszym
  Licznik odwiedzin

  gościem

  A R CH I W U M    A K T U A L N O Ś C I

  1. Życzenia Świateczne
  2. Obchody 25 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego
  3. Zaproszenie na obchody XXV rocznicy wprowadzenia stanu wojennego
  4. Zapraszamy na Koncert Pamięci w wykonaniu Jana Pietrzaka
  5. Regulamin przyznawania świadczenia świątecznego z okazji Świąt Bożego Narodzenia w roku 2006 - Wniosek o przyznanie świadczenia światecznego z ZFŚS( dla emerytów i rencistów)
  6. Spotkanie przedstawicieli Regionalnego Ośrodka Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność"
  7. Posiedzenie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność" przy PWr - Uchwała KZ NSZZ „Solidarność" w sprawie wyboru Kapituły "Medalu Solidarności"
   - Wniosek o nadanie "Medalu Solidarności"
  8. Mobbing- zagrożenia współczesnego miejsca pracy
  9. Uwaga jest do nabycia książka "Szkolnictwo wyższe w krajach unii europejskiej stan obecny i planowane reformy"
  10. "Centrum Europejskie Informacji o Związkach Zawodowych w Krajach Unii Europejskiej"