Rada Wydziału

PRZEDSTAWICIELE* NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
W RADACH WYDZIAŁU
POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
W KADENCJI 2018-2022

 

W-1 Dr inż. Waldemar BOBER
W-2 Dr inż. Roman SZMIGIELSKI
W-3 Dr hab. Inż. Piotr NOWAK
W-4 Dr inż. Krzysztof OPIELIŃSKI
W-5 Dr inż Lesław ŁADNIAK
W-6 Mgr Jerzy CYGAN
W-7 Mgr Jowita TARKA
W-8 Dr inż. Grzegorz DEBITA
W-9 Mgr Alicja PRZEWDZIĘKOWSKA
W-10 Dr inż. Ludomir JANKOWSKI
W-11  Dr hab. inż. Ewa RYSIAKIEWCZ-PASEK
W-12  Prof. Witold POSADOWSKI
W-13  Dr Adam MARCZAK
W-14  Grażyna ŻODŹ
.
*) Przedstawiciele jako Przewodniczący NSZZ „S” w Radach Wydziału

Archiwum 1991 – 2018