Aktualności

Zapraszamy na Wypoczynek 2017

Drv_plazKomisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Politechnice Wrocławskiej przygotowała ofertę wypoczynkową na rok 2017.

Wypoczynek 2017

Dla członków Solidarności zniżka

KONFERENCJA Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA PAMIĘCI OFIAR WYPADKÓW PRZY PRACY

IMG_0263Konferencja pt. „Czy ponadzakładowy nadzór nad warunkami pracy jest  wystarczający i czy spełnia swoją  rolę? rozpoczęła się 26 kwietnia  w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu przy ul. M. Kopernika 5.

Ogólnopolską konferencję z okazji Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób zawodowych uświetnił abp Józef Kupny, wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak, Główny Inspektor Pracy Roman Giedrojć,szef “Solidarności” Piotr Duda przedstawiciele Okręgowej Inspekcji Pracy, urzędów pracy, ZUS-u. przedsiębiorców, inspektorów pracy i licznych przedstawicieli Związku „Solidarność”.

Referat programowy wygłosił przewodniczący Regionu Dolny Śląsk Kazimierz Kimso. W swoim wystąpieniu zaznaczył rangę Państwowej Inspekcji Pracy  – Działalność Państwowej Inspekcji Pracy ma znaczący wpływ na stosunki prawne istniejące w odniesieniu do kilkunastomilionowej  populacji pracowników, w tym również zatrudnionych na innej podstawie osób fizycznych oraz wielomilionowej rzeszy podmiotów zatrudniających w tym przede wszystkim pracodawców  i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek – przypomniał przewodniczący. Zwrócił również uwagę na dokładanie Inspekcji Pracy nowych zadań – Osobiście marzy mi się sytuacja uproszczenia podstaw  prawnych w tym ustawowych  determinujących zakres przedmiotowy i podmiotowy działania inspekcji pracy. Mam wrażenie że należy powstrzymać postępujący trend obarczania PIP coraz to nowymi obowiązkami wynikającymi z nowo uchwalanych bądź też nowelizowanych ustaw.

Oprócz przewodniczącego referat wygłosił Roman Giedrojć – Główny Inspektor Pracy, – Przedstawiciel BCC Krzysztof Wieczorkowski  – prezes firmy SONEL S.A. oraz przedstawiciel CIOP dr Zofia Pawłowska – Kierownik Zakładu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy CIOP-PIB z referatem „Współudział pracowników w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy jako podstawowy warunek poprawy warunków pracy w przedsiębiorstwie ”.

Z Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w Politechnice Wrocławskiej uczestniczyli: Przewodniczący Tomasz Wójcik, Czesław Czuryło – członek prezydium ds. BHP oraz czterech oddziałowych społecznych inspektorów pracy: Elżbieta Klawińska, Czesław Mora, Dariusz Bąkowski i Ryszard Czerwiński.

OBRADY KOMISJI KRAJOWEJ „SOLIDARNOŚĆ” WE WROCŁAWIU

KK0
W Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu rozpoczęło się 25 kwietnia posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Zanim rozpoczęły się oficjalne obrady, członkowie Komisji Krajowej na czele z przewodniczącym Piotrem Dudą złożyli kwiaty pod historyczną tablicą na ul. Grabiszyńskiej, tam gdzie narodziła się Dolnośląska „Solidarność”. Delegacji „Solidarności” towarzyszył szacowny gość obrad – Metropolita Wrocławski abp Józef Kupny.
Przed rozpoczęciem zebrania odbyło się jeszcze kilka uroczystych zdarzeń. Przede wszystkim nastąpiło przekazanie relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki na ręce abp Józefa Kupnego oraz dla świątyni w Jelczu Laskowicach. Nastąpiły też wzruszające pożegnania – przechodzącego na emeryturę, byłego przewodniczącego Związku Mariana Krzaklewskiego oraz odpowiedzialnego za Pielgrzymki „Solidarności” kol. Zbigniewa Bonarskiego.
Przed rozpoczęciem obrad do członków Komisji Krajowej zwrócił się gospodarz spotkania, przewodniczący Regionu Dolny Śląsk Kazimierz Kimso. Witając delegatów i gości, przypomniał że Wrocław to miejsce dialogu i porozumienia, i życzył wszystkim miłego pobytu w stolicy Dolnego Śląska. Gościem obrad był m.in. Jan Mosiński, poseł PiS i zarazem były członek Komisji Krajowej.

Członkowie Komisji Krajowej obradującej 25.04 we Wrocławiu. zajmowali się obywatelskim projektem ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i podjęli stanowiska m.in. ws sytuacji w służbie zdrowia oraz ws pakietu klimatycznego.  Działacze sprzeciwiają się również planom wprowadzenia organu – rzecznik praw przedsiębiorców, gdyż mogłoby to znacznie ograniczyć skuteczność przeprowadzanych przez inspekcję pracy działań kontrolnych. 

KONSTYTUCJA 3 MAJA

1363 maja 1791 roku Sejm Czteroletni przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Konstytucję 3 Maja uchwalono w najbardziej sprzyjających dla uchwalenia pierwszych dniach maja, gdyż większość posłów opozycji, sprzeciwiających się konstytucji była jeszcze na urlopie wielkanocnym. Aby nic nie przeszkodziło w uchwaleniu ustawy, zdecydowano złamać obowiązujący w sejmie zwyczaj, który nakazywał wcześniejsze ogłoszenie projektu. Po wielu godzinach, ignorując protesty opozycji, konstytucję przyjął sejm a następnie podpisał król. Autorami Konstytucji 3 Maja byli: król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj, któremu przypisuje się ostateczną jej redakcję. Konstytucja 3 Maja była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli, wprowadziła podział władz na ustawodawczą, wykonawcza i sądowniczą. Konstytucja wprowadzała w Rzeczpospolitej wolność wyznania, jednak religią panującą pozostawał katolicyzm. Na mocy Konstytucji likwidacji uległa odrębność Polski i Litwy, zniesiono liberum veto. Sejm składał się z dwóch izb – wybieranych na dwuletnią kadencję. Głową rządu stawał się król. Obecnie 3 Maj zajmuje drugie miejsce po 11 Listopada. Święto przypomina nam wysiłki patriotów, którzy podjęli się trudu reformy państwa chylącego się ku upadkowi. Dostarcza nam też wiele wzorów do naśladowania, daje przykłady zachowań patriotycznych.