Aktualności

XXX WZD REGIONU

XXX  Walne Zebranie Delegatów Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” odbędzie się w dniach 4 – 5 czerwca 2018 r. w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 184.

Msza Św. w intencji Walnego Zebrania Delegatów i członków NSZZ “Solidarność” odprawiona zostanie w tym samym dniu o godz. 9.00 w kościele pw. Św. Klemensa Dworzaka we Wrocławiu przy al. Pracy 26.

Składanie kwiatów przy tablicy upamiętniającej powstanie NSZZ „Solidarność” o godz. 10.30.

Rozpoczęcie obrad o godz. 11.00.

Przewodniczący
Kazimierz Kimso

NOWE WŁADZE Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W KADENCJI 2018-2022

W dniach 18 – 19 maja w Falentach odbyło się Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”. Z Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Politechnice Wrocławskiej wzięli udział delegaci: Antoni IZWORSKI, Piotr JADCZYK, Ludomir JANKOWSKI, Leszek KOSZAŁKA, Krzysztof OPIELIŃSKI, Janusz ROGULA, Ewa RYSIAKIEWICZPASEK, Wojciech SIBILSKI, Janusz SZYMKÓW. Wybrano nowe władze Sekcji na kadencję 2018-2022. Przewodniczącym KSN został Kolega Dominik SZCZUKOCKI z Uniwersytetu Łódzkiego. Wybrano również 35 członków Rady Sekcji i 5 członków Komisji Rewizyjnej, której przewodniczącym został Józef Bancewicz. Po zakończeniu obrad Walnego Zebrania Delegatów odbyło się pierwsze posiedzenie Rady KSN oraz Komisji Rewizyjnej. Rada KSN wybrała ścisłe prezydium tj. wiceprzewodniczących, skarbnika i sekretarza. Z dniem 19 maja 2018 roku Rada Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” rozpoczęła nową kadencję. Do  Rady KSN z Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Politechnice Wrocławskiej weszli: Leszek KOSZAŁKA i Janusz SZYMKÓW.


Dominik SZCZUKOCKI – Przewodniczący KSN


Pierwsze posiedzenie Rady KSN w kadencji 2018-2022
fot. M.Kaczyńska

Skład Rady KSN w kadencji 2018-2022:

 • Andrzejewska Krystyna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Angowski Marek (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 • Białowolska-Tejchman Aniela (Politechnika Gdańska)
 • Bortkiewicz Alicja (Instytut Medycyny Pracy w Łodzi)
 • Dołęga Bogusław (Politechnika Rzeszowska) – wiceprzewodniczący Rady KSN
 • Dziergowska  Agnieszka (Politechnika Łódzka)
 • Fajler Monika (Śląski Uniwersytet Medyczny)
 • Grygierzec Wiesław (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
 • Janik Wojciech (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • Jezierski Jacek (Uniwersytet Warszawski)
 • Jędrychowska Iwona (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)
 • Kaczor Józef (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • Kaczyńska Małgorzata (Uniwersytet Jagielloński)
 • Kępiński Marian (Politechnika Częstochowska)
 • Kisilowski Marek (Politechnika Warszawska) – wiceprzewodniczący Rady KSN
 • KOSZAŁKA LESZEK (POLITECHNIKA WROCŁAWSKA)
 • Kotyńska Berenika (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
 • Kulik Tadeusz (Politechnika Warszawska)
 • Lisok Joanna (Politechnika Śląska)
 • Młynarczykowska Anna (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
 • Nieróbca Anna (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach)
 • Pietrzak Andrzej (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 • Piwowońska Justyna (Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach)
 • Pszczółka Krzysztof (Uniwersytet Śląski) – wiceprzewodniczący KSN
 • Sapor Maria (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) – wiceprzewodnicząca i skarbnik Rady KSN
 • Sawicki Marek (Uniwersytet Jagielloński) – sekretarz Rady KSN
 • Szewczyk Roman (Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Warszawa)
 • Szubert Rafał (Uniwersytet Wrocławski)
 • SZYMKÓW JANUSZ (POLITECHNIKA WROCŁAWSKA)
 • Tarnowski Józef (Uniwersytet Gdański)
 • Wibig Joanna (Uniwersytet Łódzki)
 • Zawadzki Adam (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
 • Zawitowski Zbigniew (Politechnika Poznańska)
 • Zięba Beata (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Ziomek Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Komisja Rewizyjna KSN w kadencji 2018-2022:

 • Bancewicz  Józef (Politechnika Poznańska) – Przewodniczący KR
 • Duda Jacek (Politechnika Lubelska)
 • Grodzki Wojciech (Instytut Badawczy Leśnictwa, Kraków)
 • Kolenda Tadeusz (Politechnika Gdańska)
 • Żurawska Ewa (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

 

TABLICA NA KLECZKOWSKIEJ

Na więziennym murze przy ulicy Kleczkowskiej we Wrocławiu została odsłonięta tablica poświęcona osobom internowanym i represjonowanym w stanie wojennym. Ufundował ją wrocławski IPN dzięki staraniom Stowarzyszenia Kobiet Internowanych i Represjonowanych w Stanie Wojennym.

Uroczystość poprzedziła Msza św. koncelebrowana przez abp Józefa Kupnego w kościele pw. św. Bonifacego, skąd ruszył pochód na Kleczkowską. Wzięły w nim udział liczne poczty szkolne, kombatanckie i związkowe.

Delegację Regionu NSZZ “Solidarność” Dolny Śląsk prowadził przewodniczący Kazimierz Kimso. Tablicę zaś odsłaniali Maria Dąbrowska, Tomasz Wójcik i Andrzej Drogoń, a poświecił abp Józef Kupny.