Aktualności

MINIMALNA STAWKA GODZINOWA W 2017 ROKU

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców, która została ustalona na poziomie 13 zł brutto za godzinę.

Minimalna stawka godzinowa ma objąć umowy zlecenia (art. 734 Kodeksu cywilnego) oraz umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu (art. 750 Kodeksu cywilnego), wykonywane przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi na rzecz przedsiębiorcy albo na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności.

Jednakże nie we wszystkich zawodach będzie obowiązywać godzinowa płaca minimalna. Ustawodawca wyłączył z tego zakresu umowy:

  • w których o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usług decyduje przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi, a przysługujące mu wynagrodzenie jest ustalane wyłącznie według zasad obowiązujących w systemie prowizyjnym – chodzi tu o agentów ubezpieczeniowych, przedstawicieli handlowych,
  • cywilnoprawne zawierane w zakresie usług opiekuńczych i bytowych realizowanych poprzez prowadzenie rodzinnego domu pomocy,
  • cywilnoprawne dotyczące sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej,
  • cywilnoprawne dotyczące usług polegających na sprawowaniu opieki nad grupą osób lub osobami podczas wypoczynków lub wycieczek jeżeli ze względu na charakter sprawowanej opieki usługi są świadczone nieprzerwanie przez okres dłuższy niż jedna doba.

MINIMALNE WYNAGRODZENIE 2017 ROKU

Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2017 roku wynosi 2 000 złotych.

Od 1 stycznia 2017 r. wszyscy pracownicy – niezależnie od stażu pracy – mają prawo do 100 proc. minimalnego wynagrodzenia. Obowiązujące przepisy różnicują wysokość minimalnego wynagrodzenia ze względu na staż pracy.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę od 1 stycznia 2017 r. znika  zasada 80% najniższej pensji w okresie pierwszego roku pracy pracowników

DNI USTAWOWO WOLNE OD PRACY W 2017 ROKU

Data Nazwa święta / wydarzenia
1 stycznia  (niedziela) Nowy Rok, Świętej Bożej Rodzicielki
6 stycznia  (piątek) Trzech Króli (Objawienie Pańskie)
16 kwietnia  (niedziela) Wielkanoc
17 kwietnia  (poniedziałek) Poniedziałek Wielkanocny
1 maja  (poniedziałek) Święto Pracy
3 maja  (środa) Święto Konstytucji 3 Maja
4 czerwca  (niedziela) Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
15 czerwca  (czwartek) Boże Ciało
15 sierpnia  (wtorek) Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
1 listopada  (środa) Wszystkich Świętych
11 listopada  (sobota) Święto Niepodległości
25 grudnia  (poniedziałek) Boże Narodzenie (pierwszy dzień)
26 grudnia  (wtorek) Boże Narodzenie (drugi dzień)

ORSZAK TRZECH KRÓLI – WROCŁAW 2017

3kroli
6 stycznia 2017 roku w Święto Objawienia Pańskiego odbędzie się VII Wrocławski Orszak Trzech Króli.
Uroczystość Objawienia Pańskiego, którą obchodzimy 6 stycznia, zwana w tradycji świętem Trzech Króli (Kacpra, Melchiora i Baltazara), należy do najstarszych świąt chrześcijańskich.
Od 2002 roku w Polsce ponownie jest dniem wolnym od pracy. Od siedmiu lat we Wrocławiu (a od dziewięciu w Polsce) co roku wyrusza specjalny Orszak Trzech Króli. Orszak Trzech Króli to przedstawienie jasełek wystawiane na ulicach wiosek, miast i miasteczek w Polsce oraz za granicą.
W tym roku Orszak ruszy tradycyjnie z Ostrowa Tumskiego o 12.30, po mszy św. w Katedrze, która będzie o godzinie 11.30, przejdzie przez Most Piaskowy, ulicę św. Katarzyny, plac Dominikański, ulicę Oławską, aż do Rynku.
Uczestnikom zostaną rozdane pamiątkowe korony i śpiewniki z kolędami.
Na zakończenie Orszaku w Rynku wszystkim uczestnikom błogosławieństwa udzieli J.E. Ks. Arcybiskup Józef Kupny Metropolita Wrocławski.
W koncercie kolęd wystąpi znakomity polski muzyk Joszko Broda z zespołem Dzieci z Brodą. Szczegółowe informacje na stronie www.wroclaw.orszak.org.