Aktualności

Atrakcyjna oferta rehabilitacji na 2017 rok

Nowy wiek emerytalny nie skróci ochrony przed zwolnieniem

Pracownikowi w okresie czterech lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego przysługuje ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę. W obecnym stanie prawnym okres obowiązywania tej ochrony dla niektórych roczników jest przedłużony, aż do uzyskania przez nich aktualnego wieku emerytalnego. Z dniem 1 października 2017 r. powszechny wiek emerytalny ulegnie obniżeniu, nie wpłynie to jednak na dotychczasowy poziom ochrony przedemerytalnej.

ludzieNowy wiek emerytalny będzie obowiązywał od 1 października 2017 r. /

Cztery lata pod ochroną

Prawo pracy przyznaje pracownikom, którym pozostało tylko kilka lat do uzyskania wieku emerytalnego, szczególną ochronę zatrudnienia. Polega ona na zakazie wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę w okresie 4 lat przed osiągnięciem przez pracownika wieku emerytalnego (art. 39 K.p.). Powyższa ochrona ulega uchyleniu tylko w razie:

Continue reading

12 rocznica śmierci Stanisława Jabłonki

msza27 marca br. mija 12.rocznica śmierci Stanisława Jabłonki (1937-2005). Swoje życie zawodowe związał z Politechniką Wrocławską. Pracował tu od 1962 r. w Katedrze Fototechniki, założonej przez profesora Witolda Romera.
Od września 1980 r. należał do „Solidarności”, w której pełnił funkcję m.in. redaktora niezależnego uczelnianego „Biuletynu Informacyjnego”.
Najwięcej serca i energii wkładał jednak w pomoc osobom niepełnosprawnym intelektualnie. Od 1972 r. był wiceprezesem Wrocławskiego Koła Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski, stworzył dla nich Warsztaty Terapii Zajęciowej „Wspólnota”. Z jego inicjatywy powstała też we Wrocławiu Fundacja Przyjazny Dom, prowadząca Wielofunkcyjny Ośrodek Rehabilitacyjno-Opiekuńczy dla osób Niepełnosprawnych Intelektualnie.
.

Msza Święta zostanie odprawiona w poniedziałek 27 marca 2017 (poniedziałek) o godzinie 11:00 w Parafii Rzym.-Kat. p.w. św. Jana Apostoła Wrocław-Zakrzów ul. Królewska 30 51-200 Wrocław.
Pamięć o Nim pozostanie na zawsze w naszych sercach

Wnioski dotyczące świadczeń z ZFŚS w roku 2017

Poniżej przedstawiamy wnioski, do pobrania, dotyczące świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w roku 2017.

Załącznik nr 2 – Wniosek o przyznanie zapomogi losowej

Załącznik nr 3 – Wniosek o przyznanie zapomogi z tytułu zgonu

Załącznik nr 6A – Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku pracownika

Załącznik nr 6B – Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku emeryta

Załącznik nr 8 – Wniosek o pożyczkę mieszkaniową

Załącznik nr 10 – Wniosek o zasiłek z okazji urodzenia dziecka