Miesięczne archiwum: Styczeń 2017

21 dni na odwołanie do sądu pracy

Od 1 stycznia 2017 roku pracownik ma 21 dni na odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy. Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców zmieniła przepisy kodeksu pracy … Czytaj więcej >>

MINIMALNA STAWKA GODZINOWA W 2017 ROKU

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców, która została ustalona na poziomie 13 zł brutto za godzinę. Minimalna stawka godzinowa ma objąć umowy zlecenia (art. 734 Kodeksu cywilnego) oraz umowy o świadczenie usług, do których stosuje … Czytaj więcej >>

MINIMALNE WYNAGRODZENIE 2017 ROKU

Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2017 roku wynosi 2 000 złotych. Od 1 stycznia 2017 r. wszyscy pracownicy – niezależnie od stażu pracy – mają prawo do 100 proc. minimalnego wynagrodzenia. Obowiązujące przepisy różnicują wysokość minimalnego wynagrodzenia ze względu … Czytaj więcej >>