Władze

PREZYDIUM KOMISJI ZAKŁADOWEJ
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ
W KADENCJI 2018-2022

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI ZAKŁADOWEJ

Tomasz Wójcik – Przewodniczący Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” przy Politechnice Wrocławskiej od 1.09.1980 do 13.12.1980. Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Politechnice Wrocławskiej od 14.12.1980 do 13.12.1981, 1988-1990, w kadencji 2014-2018, 2018-2022. Przewodniczący podziemnego RKS Dolny śląsk w latach 1988–1989. Przewodniczący Zarządu Regionu Dolny śląsk NSZZ „Solidarność” w latach 1990–1998. Delegat na WZD Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” w latach 1980-2022. Członek Zarządu Regionu Dolny śląsk NSZZ „Solidarność” w kadencji 1998–2002, 2006-2018, 2018-2022. Członek Prezydium Zarządu Regionu Dolny śląsk 2014-2018, 2018-2022. Delegat na Krajowy Zjazd Delegatów od 1980-2022 (aktualnie jedyny delegat na KZD, który uczestniczył we wszystkich Zjazdach Solidarności). Członek Prezydium Komisji Krajowej w latach 1990-1994. Członek Komisji Krajowej w latach 1994-2022. Członek Trójstronnego Komitetu przy Ministrze Pracy i Polityki Socjalnej ds. MOP w latach 1991 – 2002. Członek Rady Administracyjnej Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie od 1991 do dzisiaj. Reprezentował „Solidarność” w Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie – w Radzie Administracyjnej MBP od 1991 do 2008. Poseł RP w latach 1997-2001, przewodniczący Komisji Skarbu, Uwłaszczenia i Prywatyzacji, członek polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Współzałożyciel Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta we Wrocławiu. Nauczyciel akademicki Politechniki Wrocławskiej i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W „Solidarności’” od 1980 roku.

HONOROWY DORADCA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI ZAKŁADOWEJ

Marek Muszyński – Członek Komitetu Organizacyjnego a później Wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Politechnice Wrocławskiej od 03.09.1980 do 13.12.1981; Przewodniczący Komitetu Strajkowego NSZZ „Solidarność.” przy Politechnice Wrocławskiej 13.12.1981-15.12.1981; Członek Regionalnego Komitetu Strajkowego NSZZ „Solidarność.” Dolny Śląsk 05.1982-02.1990; Przewodniczący Regionalnego Komitetu Strajkowego NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk 05.1983-05.1987; Członek Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” 06.1983-05.1987; Wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w kadencji 1998-2002, 2006-2010; Delegat na Zakładowe Zebranie Delegatów w latach 1980-1981 oraz w kadencji 1995-1998, 1998-2002, 2002-2006, 2006-2010; Delegat na Walne Zebranie Delegatów Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” w 1981 r.; w 1994 r. oraz w kadencji 1995-1998, 1998-2002, 2002-2006, 2006-2010; Delegat na Krajowy Zjazd Delegatów w kadencji 1995-1998, 1998-2002, 2002-2006. Poseł na sejm I kadencji 1991-1993 oraz 2001-2005.
Nauczyciel akademicki na Wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej.
W „Solidarności” od 1980 roku.

WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ZAKŁADOWEJ

Jadwiga Szymonik – Wiceprzewodnicząca w kadencji: 2002-2006, 2006-2010, 2010-2014, 2014-2018, 2018-2022; Wiceprzewodnicząca + Sekretarz w kadencji 2006-2010; Członek Prezydium w kadencji 1998-2022; Przewodnicząca Komisji Oddziałowej Administracji Centralnej NSZZ „Solidarność” przy Politechnice Wrocławskiej w kadencji 1998-2002, 2002-2006, 2006-2010 2010-2014, 2014-2018, 2018-2022; Członek Komisji Zakładowej w kadencji 1998-2002, 2002-2006, 2006-2010, 2010-2014, 2014-2018, 2018-2022; Delegat na Zakładowe Zebranie Delegatów w kadencji 1998-2002, 2002-2006, 2006-2010,2010-2014, 2014-2018, 2018-2022. Delegat na Walne Zebranie Delegatów Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” w kadencji 2006-2010, 2010-2014, 2014-2018, 2018-2022. Członek Uczelnianej Komisji Koordynacyjnej przy Politechnice Wrocławskiej (UKK-struktura podziemna) od kwietnia 1982 do 1988. Członek Regionalnego Komitetu Strajkowego (RKS) w latach 1982-1988.
Pracownik Politechniki Wrocławskiej od 1978 a w Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Politechnice Wrocławskiej od października 1980 roku do 13 grudnia 1981 roku i od stycznia 1989 do chwili obecnej.
W „Solidarności” od 1980 roku.
Anna Kisiel – Wiceprzewodnicząca w kadencji 2014-2018, 2018-2022. Członek Prezydium w kadencji-2014-2018, 2018-2022; Członek Komisji Zakładowej w kadencji 2014-2018, 2018-2022. Delegat na Zakładowe Zebranie Delegatów w kadencji 2014-2018, 2018-2022. Przedstawiciel Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Politechnice Wrocławskiej w Komisji Pojednawczej Politechniki Wrocławskiej w kadencji 2012-2016, 2016-2020.

Przewodnicząca Zespołu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Politechnice Wrocławskiej ds. Interwencji Pracowniczych w kadencji 2014-2018, 2018-2022. Nauczyciel akademicki na Wydziale Elektrycznym w Katedrze Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii. W „Solidarności” od 2011 roku.

Janusz Szymków – Wiceprzewodniczący w kadencji 2014-2018, 2018-2022. Członek Prezydium od 23.07.2013-2014; Członek Komisji Zakładowej w latach 1991-1995, 2010-2014, 2014-2018, 2018-2022; Delegat na Zakładowe Zebranie Delegatów w latach 1991-1995, 2010-2014, 2014-2018, 2018-2022; Delegat na Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Nauki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Politechnice Wrocławskiej w kadencji 2010-2014, 2014-2018, 2018-2022.

Przewodniczący Komisji Oddziałowej na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym w kadencji 2010-2014, 2014-2018, 2018-2022. Przedstawiciel Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Politechnice Wrocławskiej do Rady Wydziału Mechaniczno-Energetycznego w latach 1991-1996. Przewodniczący Zespołu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Politechnice Wrocławskiej ds. Prawnych i Opinii Oraz Płac+(KSN). Nauczyciel akademicki na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym w Katedrze Inżynierii Kriogenicznej, Lotniczej i Procesowej. W „Solidarności” od 1990 roku.

SEKRETARZ KOMISJI ZAKŁADOWEJ

Leszek Krupski – Członek Prezydium w kadencji 2002-2006, 2006-2010, 2010-2014, 2014-2018, 2018-2022; Członek Komisji Zakładowej w kadencji 2002-2006, 2006-2010, 2010-2014, 2014-2018, 2018-2022; Delegat na Zakładowe Zebranie Delegatów w kadencji 1998-2002, 2002-2006, 2006-2010, 2010-2014, 2014-2018, 2018-2022.

Przewodniczący Komisji Oddziałowej Instytutu Informatyki Stosowanej w kadencji 2006-2010, 2010-2014, 2014-2018, 2018-2022. Były specjalista w Instytucie Informatyki Stosowanej Politechniki Wrocławskiej. Przewodniczący Zespołu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Politechnice Wrocławskiej ds. organizacyjnych. W „Solidarności” od 1988 roku.

SKARBNIK KOMISJI ZAKŁADOWEJ

Agnieszka Misiewicz – Skarbnik Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Politechnice Wrocławskiej w kadencji 2018-2022; Członek Komisji Zakładowej w kadencji 2018-2022; Delegat na Zakładowe Zebranie Delegatów w kadencji 2018-2022. Starszy specjalista kierujący zespołem ds. organizacji procesu dydaktycznego na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej od 1997 roku.

W „Solidarności” od 2014 roku.

 

CZŁONKOWIE PREZYDIUM KOMISJI ZAKŁADOWEJ

Barbara Usień – Członek Prezydium w kadencji od 23.07.2013-2014, 2014-2018, 2018-2022; Członek Komisji Zakładowej w kadencji 2010-2014, 2014-2018, 2018-2022; Delegat na Zakładowe Zebranie Delegatów w kadencji 2010-2014, 2014-2018, 2018-2022.

Przedstawiciel Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Politechnice Wrocławskiej w Rektorsko-Związkowym Zespole ds. Socjalno-Bytowych od 13.11.2012-2018. Przedstawiciel w Komisji Odwoławczej ds socjalnych od 1.01.2018-2022

Pracownik Administracji Centralnej.

W “Solidarności” od 2006 roku.

Piotr Różak – członek Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w kadencji 2018 – 2022; Członek Komisji Zakładowej w kadencji 2018 – 2022; Delegat na Zakładowe Zebranie Delegatów w kadencji 2018 – 2022. Specjalista ds. administracyjno-technicznych w Dziale Ochrony Mienia i Korespondencji Politechniki Wrocławskiej od 2015 roku. W Solidarności” od 2015 roku.
Adam Świda – Członek Prezydium w kadencji od 23.07.2013-2014, 2014-2018, 2018-2022; Członek Komisji Zakładowej w latach 2006-2010, 2010-2014; Delegat na Zakładowe Zebranie Delegatów w latach 2006-2010, 2010-2014, 2014-2018, 2018-2022. Przedstawiciel Związku w Senacie 2012-2016. Przedstawiciel Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Politechnice Wrocławskiej w Komisji Pojednawczej 2009-2012; 2012-2016. Przedstawiciel Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Politechnice Wrocławskiej do Rady Wydziału Informatyki i Zarządzania w latach 2006-2010, 2010-2014, 2014-2018, 2018-2022. Nauczyciel akademicki Instytutu Informatyki i Zarządzania.
W “Solidarności” od 2003 roku.