Aktualności

NOWA WERSJA ENCYKLOPEDII SOLIDARNOŚCI POLITECHNICZNEJ

 

Zapraszamy do odwiedzenia nowej odsłony Encyklopedii Solidarności Politechnicznej!

 [LINK]

PRZEKAŻ 1% SWOJEGO PODATKU

Przekażcie 1% ze swojego należnego podatku za 2017 r. na jedną z inicjatyw Komisji Zakładowej w Politechnice Wrocławskiej:

PRZEKAŻ 1% SWOJEGO PODATKU NA SYNA ZMARŁEGO PRACOWNIKA – M. FIRLEJA
Zmarły 24 lata temu dr Mikołaj Firlej, pracownik naukowy Politechniki Wrocławskiej oprócz wielu wspaniałych osiągnięć pozostawił po sobie niezwykłe dzieło. Chory na postępującą dystrofię mięśni typu Duchenne (zanik mięśni). Jego stan jest na tyle ciężki, że od dziesięciu lat ma tracheostomię i cały czas oddycha przy pomocy respiratora.
Polecamy więcej szczegółów na stronie http://www.fundacjaavalon.pl/nasi_beneficjenci/firlej_marek.html
Przekazując 1% podatku lub darowiznę FUNDACJI AVALON z dopiskiem Firlej, 4592 pomagacie mi Państwo realizować moje marzenia oraz finansować specjalistyczny sprzęt.
KRS: 0000270809

PRZEKAŻ 1% SWOJEGO PODATKU NA FUNDACJĘ PRZYJAZNY DOM IM. S. JABŁONKI
Zmarły 11 lat temu dr Stanisław Jabłonka, pracownik naukowy Politechniki Wrocławskiej oprócz wielu wspaniałych osiągnięć pozostawił po sobie niezwykłe dzieło. Jest nim ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dom ten prowadzi Fundacja Przyjazny Dom im. Stanisława Jabłonki.
Polecamy więcej szczegółów na stronie http://www.przyjaznydom.wroclaw.pl
Fundacja Przyjazny Dom im. Stanisława Jabłonki
KRS: 0000228691

PRZEKAŻ 1% PODATKU DLA KRYSTYNY SKOWRONEK – CÓRKI DŁUGOLETNIEJ PRACOWNICY POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
Pani Krystyna w wyniku przebytego ekspansywnego udaru mózgu w zakresie RMCA cierpi na niedowład połowiczy lewostronny. Przebywa pod opieką rodziny w warunkach domowych. Z uwagi na utrwalone deficyty neurologiczne wymaga kontroli i leczenia w poradni rehabilitacyjnej (intensywna rehabilitacja). Wiążą się z tym znaczne wydatki na zakup leków, środków pielęgnacyjnych, zaopatrzenia ortopedycznego i zabiegi rehabilitacyjne.
Polecamy więcej szczegółów na stronie: TUTAJ
KRS: 0000050135, a w rubryce „cel szczegółowy” wpisać TOSKANIA

lub

przekazując choćby najdrobniejsze kwoty na konto:
Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia Bank Pekao S.A. I Oddział Wrocław
45 1240 1994 1111 0000 2495 6839
z dopiskiem: darowizna na cele ochrony zdrowia – „TOSKANIA”

PODPISANE POROZUMIENIE Z CZESKIM ZWIĄZKIEM Nove Odbory

W dniach 4-5 kwietnia podczas wizyty w Czechach delegacja Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk zawarła Porozumienie o współpracy ze związkiem Nove Odbory. Delegacja związkowców na czele z przewodniczącym Kazimierzem Kimso gościła na spotkaniu ze związkowcami czeskimi w Broumovie. W spotkaniu brał również udział członek Prezydium Zarządu Regionu Tomasz Wójcik. Porozumienie podpisali Kazimierz Kimso i Jaroslav JurysekW myśl podpisanego porozumienia nastąpi m.in. wymiana informacji w zakresie obowiązującego prawa pracy, promocji zatrudnienia i zmniejszenia bezrobocia, organizowania wspólnych konferencji i szkoleń a także informowaniu mediów o wspólnych działaniach.