Zakładowe Zebrania Delegatów

ZAKŁADOWE ZEBRANIE DELEGATÓW
ZEBRANIE WYBORCZE 2018

XXXXI ZAKŁADOWE ZEBRANIE
XXXXI Zakładowe Zebranie Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Politechnice Wrocławskiej odbyło się 20 marca 2018 roku w sali Senatu Politechniki Wrocławskiej.

Obrady poprzedziła Msza Św. w intencji Zakładowego Zebrania Delegatów i członków NSZZ „Solidarność”, która została odprawiona w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa we Wrocławiu.

Zebranie otworzył Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Tomasz Wójcik, który przywitał przybyłych gości oraz delegatów i poprosił o wprowadzenie sztandaru politechnicznej „Solidarności” i odśpiewanie hymnu państwowego przez zebranych.

Gośćmi Zakładowego Zebrania Delegatów byli: JM Rektor Politechniki Wrocławskiej prof. Cezary Madryas, Prorektor prof. Jerzy Jasieńko, ks. Stanisław Pawlaczek – kapelan dolnośląskiej „Solidarności”, Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk Kazimierz Kimso, przedstawiciel Regionalnej Komisji Wyborczej NSZZ “Solidarność” Dolny Śląsk Piotr Majchrzak.

Modlitwę na początku zebrania w intencji zebranych i dobrych wyborów poprowadził ks. Stanisław Pawlaczek – kapelan dolnośląskiej Solidarności.

Po wystąpieniach gości, przewodniczący Tomasz Wójcik wręczył Krasnale Solidariusze obecnym na Zakładowym Zebraniu Delegatów Rektorom: prof. Cezaremu Madryasowi i prof. Jerzemu Jasieńce. Następnie wręczył dyplomy i Krasnale Solidariusze osobom, który aktywnie uczestniczyli w pracach organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Politechnice Wrocławskiej.

W wyborach do władz NSZZ „Solidarność” w Politechnice Wrocławskiej brali udział delegaci: Waldemar Bober, Józef Borski, Paweł Jaszczuk, Joanna Mikołajczak, Kajetan Sadowski, Andrzej Czemplik, Ryszard Kutyłowski, Czesław Machelski, Kazimierz Marszałek, Roman Szmigielski, Anna Dzimitrowicz, Czesław Mora, Marek Wiśniewski, Antoni Izworski, Leszek Koszałka, Tomasz Kucofaj, Henryk Gołka, Andrzej Grobelny, Krzysztof Kardach, Agnieszka Misiewicz, Barbara Musiołowska, Krzysztof Opieliński, Maria Rabiega, Jerzy Witkowski, Anna Kisiel, Zbigniew Leonowicz, Lesław Ładniak, Leszek Pawlaczyk, Magdalena Regeńczuk, Małgorzata Aksztulewicz, Marta Bątkiewicz-Pantuła, Wilhelm Rojewski, Marian Sobierajski, Tomasz Wójcik, Jerzy Cygan, Andrzej Dudek, Piotr Jadczyk, Jan Kanak, Bożena Kulinowska, Wojciech Sibilski, Adam Świda, Grzegorz Debita, Leszek Krupski, Jerzy Pankiewicz, Piotr Podkomorzy, Janusz Rogula, Janusz Szymków, Krzysztof Tomczuk, Czesław Czuryło, Jerzy Gładysz, Ludomir Jankowski, Stanisław Kwaśniowski, Ryszard Lipanowicz, Kazimierz Maga, Janusz Rutański, Edward Wiczkowski, Ryszard Żabiński, Eugeniusz Kasprzak, Grażyna Kasprzak, Elżbieta Klawińska, Kazimierz Pater, Ewa Rysiakiewicz-Pasek, Bogusław Boratyński, Witold Posadowski, Antoni Prajzner, Irena Zubel, Monika Kaczmarz, Adam Marczak, Magdalena Rutkowska, Grażyna Żodź, Jarosław Żak, Marian Górecki, Katarzyna Setkowicz, Alicja Kalecińska, Krzysztof Wolf, Robert Zwiernik, Jolanta Balicka, Ryszarda Bieganowska, Krzysztof Czerski, Leszek Deus, Teresa Głuszak, Radosława Jankowska, Elżbieta Lipka, Bożena Mądra, Waldemar Mozwojski, Iwona Mroczkowska, Aurelia Plewa, Ewa Prus, Faustyna Romanowska, Piotr Różak, Elżbieta Rutecka, Damian Skrzypek, Krystyna Stefanik, Ryszard Szczebelski, Anna Szczepuła, Jadwiga Szymonik, Barbara Usień, Maria Wąsowicz-Kruk, Magdalena Wójcik, Teresa Wypych, Mirosława Augustyn, Marek Morawski, Tadeusz Sulecki, Jacek Włodek, Roman Cieślik, Ryszard Czerwiński, Zbigniew Sawicki, Dariusz Sobieski, Tadeusz Grzegorzewicz, Anna Jałowy, Anna Jankowska, Henryk Korzeniowski, Grażyna Olszewska, Jadwiga Ostropolska, Antonina Otrębska, Maria Walczak.

Przewodniczącym Zakładowego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność” w Politechnice Wrocławskiej został wybrany Ludomir Jankowski a wiceprzewodniczącym Janusz Szymków.

Przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” Tomasz Wójcik przedstawił skrócone sprawozdanie z działalności KZ NSZZ „Solidarność” w Politechnice Wrocławskiej w kadencji 2014 – 2018. Delegaci otrzymali sprawozdanie w całości w formie pisemnej drogą mailową.

Sprawozdanie Zakładowej Komisji Rewizyjnej przedstawił przewodniczący Edward Wiczkowski. Prace Komisji opierały się na następujących dokumentach: księgach rachunkowych za okres 2014 – 2018, oraz sprawozdaniu w części dotyczącej zgodności z uchwałami Komisji Zakładowej, Zakładowego Zebrania Delegatów i Prezydium KZ.

Wiceprzewodnicząca Komisji Wyborczej – Jadwiga Szymonik przedstawiła krótkie sprawozdanie z działalności Komisji Wyborczej. Członkowie Komisji Wyborczej brali czynny udział w wyborach w organizacjach oddziałowych, podczas których wybrano 116 delegatów na ZZD.

Przewodniczący Zakładowego Zebrania Delegatów Ludomir Jankowski zaproponował delegatom podjęcie uchwał: w sprawie liczebności Komisji Zakładowej, liczebności Zakładowej Komisji Rewizyjnej oraz ustalenia liczby tur głosowania do poszczególnych organów Związku.

Następnie przystąpiono do wyborów władz Związku. Do Komisji Skrutacyjnej wpłynęło zgłoszenie na przewodniczącego Komisji Zakładowej. Kandydatem był Tomasz Wójcik. Innych kandydatur nie zgłoszono.

W głosowaniu tajnym, na Przewodniczącego Organizacji Zakładowej delegaci wybrali Tomasza Wójcika.

W pierwszej turze głosowania wybrano 40-osobowy skład Komisji Zakładowej. Członkami Komisji Zakładowej zostali: Jolanta Balicka, Waldemar Bober, Bogusław Boratyński, Roman Cieślik, Jerzy Cygan, Krzysztof Czerski, Ryszard Czerwiński, Czesław Czuryło, Andrzej Grobelny, Radosława Jankowska, Ludomir Jankowski, Jan Kanak, Anna Kisiel, Elżbieta Klawińska, Leszek Krupski, Tomasz Kucofaj, Elżbieta Lipka, Agnieszka Misiewicz, Czesław Mora, Marek Morawski, Grażyna Olszewska, Kazimierz Pater, Ewa Prus, Janusz Rogula, Faustyna Romanowska, Piotr Różak, Elżbieta Rutecka, Magdalena Rutkowska, Ewa Rysiakiewicz-Pasek, Kajetan Sadowski, Wojciech Sibilski, Anna Szczepuła, Janusz Szymków, Jadwiga Szymonik, Adam Świda, Barbara Usień, Jacek Włodek, Tomasz Wójcik, Teresa Wypych, Irena Zubel, Robert Zwiernik.

Zakładowe Zebranie Delegatów wybrało 7-mio osobową Zakładową Komisję Rewizyjną w składzie: Ryszarda Bieganowska, Lesław Ładniak, Bożena Mądra, Barbara Musiołowska, Aurelia Plewa, Krystyna Stefanik, Edward Wiczkowski.

Delegatami na Walne Zebranie Delegatów Regionu Dolny Śląsk zostali: Czesław Czuryło, Tomasz Kucofaj, Piotr Różak, Jadwiga Szymonik, Tomasz Wójcik.

Na Walnym Zebraniu Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” Organizację Zakładową reprezentować będą: Antoni Izworski, Piotr Jadczyk, Ludomir Jankowski, Leszek Koszałka, Krzysztof Opieliński, Janusz Rogula, Ewa Rysiakiewicz-Pasek, Wojciech Sibilski, Janusz Szymków.

Delegatami do Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów są: Tadeusz Grzegorzewicz, Anna Jałowy, Eugeniusz Kasprzak, Grażyna Kasprzak, Henryk Korzeniowski, Grażyna Olszewska.

XXXXI Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” w Politechnice Wrocławskiej podjęło 4 uchwały:
Uchwała nr 1/2018 w sprawie liczby członków Komisji Zakładowej
Uchwała nr 2/2018 w sprawie liczby członków Zakładowej Komisji Rewizyjnej
Uchwała nr 3/2018 w sprawie ustalenia liczby tur głosowania
Uchwała nr 4/2018 w sprawie kontynuacji przynależności do Krajowej Sekcji Nauki
Uchwała nr 5/2018 do użytku wewnętrznego
Uchwała nr 6/2018 w sprawie wyboru Prezydium Komisji Zakładowej

oraz Stanowisko nr 1/2018 w sprawie Ustawy o Szkolnictwie Wyższym.

Opracowała: Jadwiga Szymonik

 

Archiwum 1980 – 2014