Wybory 2018-2022

DOKUMENTY WYBORCZE NA KADENCJĘ 2018-2022

Ordynacja wyborcza

♦  Ordynacja wyborcza

Uchwała Komisji Zakładowej

♦  Uchwała Komisji Zakładowej nr 8/17 z dnia 12.12.2017

Uchwały i komunikaty Zakładowej Komisji Wyborczej

♦  Uchwała Zakładowej Komisji Wyborczej nr 1/2018 z dnia 19.01.2018
♦  Uchwała Zakładowej Komisji Wyborczej nr 2/2018 z dnia 19.01.2018
♦  Uchwała Zakładowej Komisji Wyborczej nr 3/2018 z dnia 02.02.2018
♦  Uchwała Zakładowej Komisji Wyborczej nr 4/2018 z dnia 02.02.2018
♦  Uchwała Zakładowej Komisji Wyborczej nr 5/2018 z dnia 02.02.2018
♦  Uchwała Zakładowej Komisji Wyborczej nr 6/2018 z dnia 02.02.2018
♦  Uchwała Zakładowej Komisji Wyborczej nr 7/2018 z dnia 02.02.2018
♦  Uchwała Zakładowej Komisji Wyborczej nr 8/2018 z dnia 02.02.2018
♦  Uchwała Zakładowej Komisji Wyborczej nr 9/2018 z dnia 02.02.2018

♦  OKRĘGI WYBORCZE NA KADENCJĘ 2018-2022

Dokumenty Zakładowej Komisji Wyborczej

♦  Lista obecności
♦  Protokół stwierdzający prawomocność posiedzenia wyborczego członków
♦  Krótkie sprawozdanie z działalności (przygotowuje obecny Przewodniczący KO)
♦  Zgłaszanie kandydatów
♦  Ankieta osobowa kandydata/członka władz Związku
♦  Karta do głosowania
♦  Protokół z ustalenia wyników wyborów władz Organizacji Oddziałowej/Wydziałowej
♦  Protokół z ustalenia wyników wyborów delegatów na Zakładowe Zebranie Delegatów

Wybory do Krajowej Sekcji Nauki

♦  Komunikat KW KSN (wyborów delegatów na WZD KSN)
♦  Protokół z ustalenia wyników wyborów delegatów dla Organizacji Zakładowych
♦  Protokół z ustalenia wyników wyborów delegatów dla Regionalnej Sekcji
♦  Uchwała o przystąpieniu lub kontynuacji przynależności do Sekcji
♦  Uchwała Finansowa WZD KSN z 14 maja 1995 roku
♦  Uchwała nr 37 Rady KSN w sprawie składu KW KSN
♦  Uchwała nr 38 Rady KSN w sprawie określenia proporcji liczby członków Związku przypadających na jeden mandat delegata na WZD KSN
♦  Uchwała nr 39 Rady KSN w sprawie terminu WZD KSN
♦  Uchwała nr 40 Rady KSN w sprawie terminu wyboru delegatów na WZD KSN
♦  Ankieta informacyjna dla Organizacji Zakładowych.

Dokumenty ogólne

♦  Uchwała Komisji Krajowej nr 5/2017
♦  Uchwała Komisji Krajowej nr 18/2017
♦  Wzory dokumentów wyborczych dla organizacji zakładowe – Zarządu Regionu
♦  Uchwały KZD, KKi ZR związane z wyborami