Delegaci na Walne Zebranie

DELEGACI
NSZZ „S” 
W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ
NA 
WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW
REGIONU DOLNY ŚLĄSK
2018-2022

 

inż. Czesław CZURYŁO
mgr Tomasz KUCOFAJ
Piotr RÓŻAK
Jadwiga SZYMONIK
Dr inż. Tomasz WÓJCIK

Archiwum 1981 – 2018