Projekt ustawy: Prawo o nauce i szkolnictwie wyższym – Wrzesień 2017

OS0B259019 września 2017 w Krakowie podczas Narodowego Kongresu Nauki wicepremier, minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawił projekt nowej ustawy regulującej funkcjonowanie nauki i szkolnictwa wyższego. Projekt obejmuje całość problematyki związanej z tą dziedziną, dziś regulowaną przez cztery ustawy: Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawie o stopniach i tytule naukowym, ustawie o zasadach finansowania nauki, oraz ustawie o kredytach i pożyczkach studenckich. Zmiany będą wprowadzane ewolucyjnie przez kilka lat.

PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE
Projekt ustawy: Prawo o nauce i szkolnictwie wyższym, ogłoszony przez wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina w Krakowie 19 września.