Komisje Zakładowe

KOMISJA ZAKŁADOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ
W KADENCJI 2018-2022
(od 21 marca 2018)

mgr Jolanta BALICKA
dr hab. inż. Waldemar BOBER
dr inż. Bogusław BORATYŃSKI
Roman CIEŚLIK
mgr Jerzy CYGAN
mgr Krzysztof CZERSKI
Ryszard CZERWIŃSKI
inż. Czesław CZURYŁO
dr inż. Andrzej GROBELNY
mgr inż. arch. Radosława JANKOWSKA
dr inż. Ludomir JANKOWSKI
Jan KANAK
dr inż. Anna KISIEL
inż. Elżbieta KLAWIŃSKA
Leszek KRUPSKI
mgr Tomasz KUCOFAJ
Elżbieta LIPKA
mgr Agnieszka MISIEWICZ
dr inż. doc. Czesław MORA
Marek MORAWSKI
Grażyna OLSZEWSKA
dr Kazimierz PATER
mgr Ewa PRUS
dr inż. Janusz ROGULA
Faustyna ROMANOWSKA
mgr Piotr RÓŻAK
inż. Elżbieta RUTECKA
dr Magdalena RUTKOWSKA
dr hab. inż. Ewa RYSIAKIEWICZPASEK
dr inż. arch. Kajetan SADOWSKI
dr inż. Wojciech SIBILSKI
Anna SZCZEPUŁA
dr inż. Janusz SZYMKÓW
Jadwiga SZYMONIK
dr inż. Adam ŚWIDA
Barbara USIEŃ
Jacek WŁODEK
Teresa WYPYCH
dr hab. inż. Irena ZUBEL
mgr Robert ZWIERNIK
AC/PRN/DBN
W1
W12
DDS/ST
W6
PRO/SNI
DDS/ST
W10/K4
W4/K4
AC/PRS/SIR
W10/K8
W7
W5/K1
W11
W8
W4/K2
AC
W4
W3
AG
KOEiR
W11
R/DSO
W9
AC
AC
AC
W13
W11
W1
W8/K6
AC
W9
AC
W8/K5
AC
AG
AC
W12
CWINT

Archiwum 1989 – 2018