GALERIA ZDJĘĆ

IMG_1319 26.08.2018 – XXXVIII rocznica powstania „Solidarności” Regionalne obchody, Zajezdnia MPK, Wrocław, ul. Grabiszyńska 184 fot. Krzysztof Mazur, Aureliusz Mikłaszewski
IMG_1319 26.08.2018 – XXXVIII rocznica powstania „Solidarności” Regionalne obchody, Kościół pw. św. Klemensa Dworzaka, Wrocław, Aleja Pracy 26 fot. Marcin Raczkowski
IMG_1319 26.08.2018 – XXXVIII rocznica powstania „Solidarności” Regionalne obchody, Cmentarz Grabiszyński, Wrocław, ul. Grabiszyńska 333  fot. Aureliusz Mikłaszewski
IMG_1319 04.07.2018 – 77. rocznica zamordowania Profesorów Lwowskich Politechnika Wrocławska, Wrocław, Skwer prof. K. Idaszewskiego fot. Krzysztof Mazur
IMG_1319 04.07.2018 – Odsłonięcie tablicy nadającej Bulwarowi Politechniki Wrocławskiej imię profesora Stanisława Kulczyńskiego, pierwszego Rektora Politechniki i Uniwersytetu Wrocławskiego fot. Krzysztof Mazur
IMG_1319 26.06.2018 – Spotkanie Seniorów Organizacji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w PWr, Politechnika Wrocławska, Klub Profesorski fot. Krzysztof Mazur i Janusz Wolniak
IMG_1319 22.06.2018 – KRZYŻE WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI
IMG_1319 17.06.2018 – Msza Św. w intencji internowanych, aresztowanych i więźniów politycznych, Kościół pw. św. Klemensa Dworzaka, Wrocław, Aleja Pracy 26 fot. Tomasz Białaszczyk
IMG_1319 04 – 05.06.2018 Walne Zebranie Delegatów NSZZ “Solidarność” Regionu Dolny Śląsk, Centrum Historii Zajezdnia; ul. Grabiszyńska 184 fot. Zarząd Regionu Dolny Śląsk NSZZ „S”
IMG_1319 18-19.05.2018 – WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW KSN – FALENTY, fot. KSN (M.Kaczyńska)
IMG_1319 07.05.2018 – Odsłonięcie tablicy poświęconej osobom internowanym i represjonowanym w stanie wojennym , Wrocław, ul. Kleczkowska, fot. Janusz Wolniak
IMG_1319 22.03.2018 – Sprawozdawczo-wyborcze Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „S” w Politechnice Wrocławskiej, Wrocław, bud. A-1 Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, fot. Krzysztof Mazur
IMG_1319 14.03.2018 – 50.rocznica Marca’68,Wrocław, bud. A-1 Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, fot. Krzysztof Mazur
IMG_1319 03.02.2018 – Uroczystości pogrzebowe śp. dr inż. WITOLDA JABŁOŃSKIEGO,w kaplicy na cmentarzu przy ul. Bujwida we Wrocławiu, fot. Aureliusz Mikłaszewski

Archiwum 2001 – 2017