Odznaczenia

Medal XXXV-lecia NSZZ Solidarność – 2015

  • Tomasz Wójcik

Specjalna Statuetka dla członka władz NSZZ „S” z najdłuższym stażem – 2010

  • Tomasz Wójcik

 

MEDAL KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW
„ZASŁUŻONY DLA NSZZ SOLIDARNOŚĆ” – 2009

  • Marek Muszyński
  • Jadwiga Szymonik
  • Ryszard Wroczyński

MEDAL KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW
„ZASŁUŻONY DLA NSZZ SOLIDARNOŚĆ” – 2007

  • Kornel Morawiecki