Komisje Oddziałowe

PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI ODDZIAŁOWYCH NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ
W KADENCJI 2018-2022

 

dr hab. inż. Waldemar BOBER
dr inż. Kazimierz MARSZAŁEK
dr inż. doc. Czesław MORA
mgr Tomasz KUCOFAJ
mgr inż. Anna BIRECKA
dr inż. Lesław ŁADNIAK
Małgorzata AKSZTULEWICZ
mgr Jerzy CYGAN
Jan KANAK
dr inż. Wojciech SIBILSKI
Leszek KRUPSKI
dr inż. Janusz SZYMKÓW
dr inż. Ludomir JANKOWSKI
dr hab. inż. Ewa RYSIAKIEWICZPASEK
Grażyna OKOŁOTOWICZ
mgr inż. Monika KACZMARZ
Grażyna ŻODŹ
mgr Marian GÓRECKI
Krzysztof WOLF
Jadwiga SZYMONIK
Jacek WŁODEK
Zbigniew SAWICKI
Grażyna OLSZEWSKA
W1
W2
W3
W4/K2
W4
W5/K1
W5/K2
W6
W7
W8/K6 / Koło/
W8
W9
W10/K8
W11
W12
W13
W14
S-1
CWINT
AC
Dz.AG
DDS/ST
KOEiR

Archiwum 1981 – 2018