Prezydia

PREZYDIUM KOMISJI ZAKŁADOWEJ
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

 

Prezydia Komisji Zakładowej

              Ze zdjęciami                                                            Bez zdjęć