Zakładowe Komisje Rewizyjne

ZAKŁADOWA KOMISJA REWIZYJNA NSZZ “SOLIDARNOŚĆ”
W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ
W KADENCJI 2018-2022

dr inż. Edward WICZKOWSKI
mgr Ryszarda BIEGANOWSKA
inż. Bożena MĄDRA
dr inż. Lesław ŁADNIAK
mgr inż. Barbara MUSIOŁOWSKA
mgr inż. Aurelia PLEWA
Krystyna STEFANIK
Przewodniczący
Wiceprzewodnicząca
Członkowie

 

Archiwum 1980 – 2018