UBEZPIECZENIA

ATRAKCYJNE OFERTY UBEZPIECZENIOWE
WYNEGOCJOWANE PRZEZ
KOMISJĘ ZAKŁADOWĄ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

 

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE MAXIMUM

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne, nabywane indywidualnie przez pracownika lub w formie pakietu rodzinnego zapewnia rozszerzoną ambulatoryjną opiekę medyczną, w szczególności szybki dostęp do lekarzy specjalistów w zakładach opieki zdrowotnej. W ramach ubezpieczenia gwarantowana jest całodobowa opieka medyczna, łącznie z pomocą wyjazdową lekarzy specjalistów oraz badania laboratoryjne i diagnostyczne (np. USG, tomografia itp.).

UWAGA:

  • Umowa ubezpieczenia zawierana jest na rok i automatycznie przedłużana, jeżeli Ubezpieczający nie złoży oświadczenia o nieprzedłużaniu umowy.
  • W razie rozwiązania umowy ubezpieczenia ponowne zawarcie umowy ubezpieczenia możliwe będzie po upływie 6 miesięcy, liczonych od ostatniego dnia ochrony ubezpieczeniowej.

Pakiet indywidualny 99 zł
Pakiet rodzinny 247 zł

Druki do pobrania:


GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE 8,55 zł
+ NNW DLA CZŁONKA NAJBLIŻSZEJ RODZINY 15,01 zł

Zakres ubezpieczenia obowiązującego od 1.06.2016


GRUPOWE UBEZPIECZENIE „PIERWSZA KLASA” 30,80 zł

 

Archiwum