Wypoczynek 2018

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Politechnice Wrocławskiej przygotowała ofertę wypoczynkową na rok 2018.

Wypoczynek 2018

Dla członków Solidarności zniżka

HOLANDIA

HISZPANIA

CHORWACJA

 

Archiwum