Regulaminy

REGULAMIN PRZYZNAWANIA PACZKI MIKOŁAJKOWEJ DLA DZIECI W ROKU 2017.


REGULAMIN ZFŚS OBOWIĄZUJĄCY OD 1 KWIETNIA 2013 ROKU

Wysokość świadczeń socjalnych/pomoc finansowa/świadczenie z okazji urodzenia dziecka/zapomoga losowa/ w roku 2017
Wniosek o przyznanie pomocy finansowej/zapomogi losowej w 2017 roku
Wniosek o przyznanie zapomogi losowej z tytułu zgonu w 2017 roku
Tabela dofinansowania do wypoczynku pracownika, emeryta i rencisty
Tabela dodatkowego dofinansowania do wypoczynku dla dzieci pracowników, emerytów i rencistów
Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku w 2017 roku – PRACOWNIK
Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku w 2017 roku – EMERYT/RENCISTA
Wysokość i warunki spłat pożyczek mieszkaniowych dla pracowników, emerytów i rencistów Politechniki Wrocławskiej
Wniosek o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe dla pracowników, emerytów i rencistów
  • Załącznik nr 9
Umowa w sprawie pożyczki na cele mieszkaniowe (wypełnia Sekcja Kadr Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi)
Wniosek o przyznanie świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka

Uwaga !!!

Uprzejmie prosimy o drukowanie wniosków na jednej kartce (dwustronnie)

Archiwum ZFŚS