Regulaminy

REGULAMIN ZFŚS OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU

Wszystkie zaakceptowane załączniki
Wysokość świadczeń
Wniosek o przyznanie zapomogi bytowej i losowej
Wniosek o przyznanie zapomogi losowej z tytułu zgonu
Tabela dofinasowania do wypoczynku
Tabela dofinansowania dzieci
Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku w 2018 roku dla pracowników
Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku w 2018 roku dla emerytów i rencistów
Wysokość i warunki spłaty pożyczek mieszkaniowych
Wniosek o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe
do Wniosku o udzielenie pożyczki mieszkaniowej
Wniosek o przyznanie świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka

Uwaga!
Uprzejmie prosimy o drukowanie wniosków na jednej kartce (dwustronnie)

Archiwum ZFŚS