Aktualności

SPOTKANIE SENIORÓW NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

W Politechnice Wrocławskiej odbyło się tradycyjne spotkanie emerytowanych pracowników, które zorganizowała zakładowa “Solidarność” w obecności przewodniczącego Tomasza Wójcika.

Były kwiaty, wspomnienia, upominki, piosenki, poczęstunek i pamiątkowe zdjęcie.