KONFERENCJA Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA PAMIĘCI OFIAR WYPADKÓW PRZY PRACY

IMG_0263Konferencja pt. „Czy ponadzakładowy nadzór nad warunkami pracy jest  wystarczający i czy spełnia swoją  rolę? rozpoczęła się 26 kwietnia  w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu przy ul. M. Kopernika 5.

Ogólnopolską konferencję z okazji Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób zawodowych uświetnił abp Józef Kupny, wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak, Główny Inspektor Pracy Roman Giedrojć,szef “Solidarności” Piotr Duda przedstawiciele Okręgowej Inspekcji Pracy, urzędów pracy, ZUS-u. przedsiębiorców, inspektorów pracy i licznych przedstawicieli Związku „Solidarność”.

Referat programowy wygłosił przewodniczący Regionu Dolny Śląsk Kazimierz Kimso. W swoim wystąpieniu zaznaczył rangę Państwowej Inspekcji Pracy  – Działalność Państwowej Inspekcji Pracy ma znaczący wpływ na stosunki prawne istniejące w odniesieniu do kilkunastomilionowej  populacji pracowników, w tym również zatrudnionych na innej podstawie osób fizycznych oraz wielomilionowej rzeszy podmiotów zatrudniających w tym przede wszystkim pracodawców  i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek – przypomniał przewodniczący. Zwrócił również uwagę na dokładanie Inspekcji Pracy nowych zadań – Osobiście marzy mi się sytuacja uproszczenia podstaw  prawnych w tym ustawowych  determinujących zakres przedmiotowy i podmiotowy działania inspekcji pracy. Mam wrażenie że należy powstrzymać postępujący trend obarczania PIP coraz to nowymi obowiązkami wynikającymi z nowo uchwalanych bądź też nowelizowanych ustaw.

Oprócz przewodniczącego referat wygłosił Roman Giedrojć – Główny Inspektor Pracy, – Przedstawiciel BCC Krzysztof Wieczorkowski  – prezes firmy SONEL S.A. oraz przedstawiciel CIOP dr Zofia Pawłowska – Kierownik Zakładu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy CIOP-PIB z referatem „Współudział pracowników w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy jako podstawowy warunek poprawy warunków pracy w przedsiębiorstwie ”.

Z Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w Politechnice Wrocławskiej uczestniczyli: Przewodniczący Tomasz Wójcik, Czesław Czuryło – członek prezydium ds. BHP oraz czterech oddziałowych społecznych inspektorów pracy: Elżbieta Klawińska, Czesław Mora, Dariusz Bąkowski i Ryszard Czerwiński.