Sztandar Organizacji

Doczekaliśmy się Sztandaru

Matka Boska Madonna Wrocławska, tak zwany Obraz Sobieskiego Od wielu lat Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Politechnice Wrocławskiej nosiła się z zamiarem wykonania sztandaru. Zawsze jednak było coś ważniejszego do zrobienia – a to tablice, a to pomnik; aż w końcu na XXVlecie będziemy mieli swój tak długo oczekiwany sztandar. Zaprojektował go plastyk Dariusz Godlewski, nasz członek założyciel „Solidarności”, który przez wiele lat zajmował się opracowaniem graficznym „Informacji”, a później „Biuletynu Informacyjnego”. Żona Darka, Zosia Godlewska, nadzorowała natomiast realizację projektu – wybierała tkaninę, dobierała nici itp. Pomysłodawcą umieszczenia na sztandarze wizerunku Matki Boskiej Madonny Wrocławskiej, zwanego „Obrazem Sobieskiego”, jest Krzysztof Czerski, który wspólnie z przewodniczącym Komisji Zakładowej, Ryszardem Wroczyńskim, uzyskał na to zgodę proboszcza katedry wrocławskiej pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela (tam znajduje się oryginał obrazu). Komisja Zakładowa 15 czerwca 2004 roku podjęła uchwałę o zleceniu wykonania sztandaru. Sprawami organizacyjnymi zajęli się Jadwiga Szymonik i Krzysztof Czerski. 23 czerwca powierzono to zadanie pani Małgorzacie Grzelak, właścicielce pracowni haftu artystycznego w Poznaniu. W uzgodnionym terminie sztandar został wykonany.

Dnia 28 sierpnia 2005 roku w zajezdni MPK na rocznicowej mszy świętej odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru przez Jego Ekscelencję księdza arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego. Rodzicami chrzestnymi sztandaru byli: Jadwiga Szymonik – wiceprzewodnicząca i Ryszard Wroczyński – przewodniczący Komisji Zakładowej. W skład pocztu sztandarowego weszli: Elżbieta Lipka, Grażyna Olszewska i Krzysztof Czerski. Wdzięczni za włożony ogrom pracy i serce, zaprosiliśmy panią Małgorzatę Grzelak, wykonawczynię sztandaru, która zaszczyciła swoją obecnością uroczystość Jego poświęcenia. Sztandar został sfinansowany przez darczyńców indywidualnych i Komisje Oddziałowe NSZZ „Solidarność”, za co jesteśmy im bardzo wdzięczni.

Darczyńcy sztandaru

Ryszard Wroczyński
Marek Muszyński
Jadwiga Szymonik
Kazimierz Pabisiak
Ewa Prus
Krzysztof Sosna
Ryszard Poźniak
Stanisław Kwaśniowski
Małgorzata Kwaśniowska
Ludomir Jankowski
Wiesława Dubik-Jankowska
Alicja Jankowska
Wiesław Jankowski
Zygmunt Kudźma
Tadeusz Smolnicki
Jarosław Stryczek
Zbigniew Smalec
Stefan Kozerski
Leszek Koszałka
Henryk Hawrylak
Stanisław Krawiec
Eugeniusz Rusiński
Jan Kulczyk
Kazimierz Pieczonka
Piotr Dudziński
Edward Palczak
Franciszek Przystupa
Tomasz Nowakowski
Ryszard Gałąź
Tomasz Wójcik
Ireneusz Jóźwiak
Jan Waszkiewicz
Ryszard Klempous
Witold Jabłoński
Maria Rabiega
Mirosław Szymanowski
Barbara Fusiek
Marek Wojtala
Wojciech Myślecki
Kazimierz Marszałek
Urszula Bukała
Marian Matusewicz
Janusz Szymkowski
Andrzej Olszewski
Kazimierz Grzywa
Krystyna Ciekot
Ryszard Jasiński
Tomasz Michalewicz
Maria Reut
Beata Szecówka
Katarzyna Wyzga
Marcin Bukała
Barbara Rudno-Rudzińska
Jerzy Witkowski
Paweł Kabacik
Antoni Kośliński
Marcin Krzywkowski
Jolanta Stolarczuk
Alina Dudło
Janina Oszkiniś
Maria Stępień
Anna Jałowy
Danuta Goliszek
Irena Gluz
Anna Kędzior
Stanisława Gądek
Irena Budzińska
Czesława Kozicka
Józefa Skomorowska
Eugenia Węgrzyńska
Aleksy Tałaj
Jan Krzywdziński
Zbigniew Kędzia
Józef Tereszczyn
Ignacy Wieczorkowski
Adam Adamiak
Józef Adamowski
Elżbieta Lipka
Alicja Abramowicz
Bronisław Kozioł
Marianna Bolarczyk
Marianna Stefanik
Stanisław Pietraszko
Stanisława Żyborska
Irena Jach
Tadeusz Krysiak
Ewa Ingier-Stocka
Stefan Zawadzki
Teresa Koniaszewska
Maria Bartosiewicz
Antoni Bartosiewicz
Krzysztof Wolf
Bożena Grocholska
Krzysztof Kubas
Zbigniew Modliński
Halina Kruczek
Władysław Sikorski
Jerzy Stańda
Jacek Jarnicki
Barbara Duda
Wanda Paszke
Tadeusz Grzegorzewicz
Zbigniew Siwek
Józef Stanclik
Jerzy Świerkowski
Stanisław Zawada
Henryk Idczak
Anna Roman
Janusz Bińkowski
Mariola Mączka
Włodzimierz Charlikowski
Andrzej Żurawowicz
Gizela Nałęcz-Łączyńska
Krzysztof Janiszewski
Jan Jasicki
Roman Jasicki
Dariusz Godlewski
Zofia Godlewska
Marian Gierosz
Bogumiła Werner
Krzysztof Czerski
Ryszarda Bieganowska
Aleksander Pełech
Edward Przydróżny
Jacek Misiński
Grażyna Olszewska
Daniela Bednarek
Jerzy Leszczyński
Piotr Madej
Krzysztof Pieńkowski
Czesław Kowalski
Halina Winohradnik
Krystyna Bilska
Gabryela Januszewska
Irena Rutkowska
Lech Templin
Stefan Giżewski
Zbigniew Kędryna
Zbigniew Moroń
Elżbieta Piotrowicz
Zbigniew Rucki
Zdzisław Szczepanik
Juliusz Bednarek
Bolesław Bogusz
Stanisław Fuławka
Tadeusz Gudra
Krzysztof Kardach
Roman Kinda
Andrzej Kujawa
Edward Maliszewski
Jan Poręba
Krzysztof Rozwalka
Karol Baranowski
Maciej Kulisiewicz
Janina Renek
Stanisław Piesiak
Izabela Jeżyk-Herbuś
Kazimiera Bednarek
Teresa Bogdzio
Krzysztof Drozdowski
Irena Gadowicz
Mariola Purzycka
Elżbieta Rutecka
Irena Pruska
Edmund Całus
Urszula Kozacka
Ewa Czyljewicz-Przekwas
Kazimierz Grabas
Teresa Wypych
Małgorzata Wilczyńska
Jerzy Wilczyński
Edward Puchała
Jolanta Kramarczyk
Andrzej Stawski
Jan Wojciechowski
Piotr Białucki
Zbigniew Bartnik
Lesław Krynicki
Maria Czarnecka
Maciej Besler
Jan Kanak
Andrzej Bugaj
Maciej Minkiewicz
Jan Syposz
Franciszek Ruszel
Jan Danielewicz
Jerzy Witoszyński
Zdzisława Jakimiec
Krystyna Łazarska
Halina Ciupidro
Barbara Górska-Zielińska
Teresa Kijak
Regina Mazur
Anna Poderska
Halina Prochoń
Mieczysław Głowacki
Maria Kisza
Henryk Blok
Zdzisław Żarczyński
Wojciech Grotowski
Leszek Pawlaczyk
Teresa Orłowska-Kowalska
Antoni Tarczewski
Anna Kuczwara
Zbigniew Piotrowski
Barbara Pieczka
Elżbieta Czarnik
Ewa Pająk
Ryszard Malak
Maria Poślednia
Urszula Stanecka
Jadwiga Benanni
Zbigniew Sawicki
Andrzej Jakubczyk
Stanisław Klusek
Ewa Matusz
Jerzy Piekarski
Leszek Senicki
Ryszard Szczebelski
Jerzy Szmyd
Lidia Szymowska-Piekło
Maria Izbicka
Zofia Jasina
Aleksandra Wawrzynkowska
-Dwojak
Grażyna Wójcik
Marek Battek
Edward Wiczkowski
Zygmunt Gałdzicki
Faustyna Romanowska
Jadwiga Korus
Maria Topolska
Marek Kurzyński
Andrzej Dudek
Danuta Domagała-Wiatrzyk
Stanisław Wiatrzyk
Jacek Cichosz
Anna Jankowska
Leszek Krupski
Ryszard Lipanowicz
Ryszard Bocheński
Eugeniusz Grudziński
Jan Kwiatek
Wojciech Michalski
Barbara Musiołowska
Cecylia Biegańska
Ignacy Sulikowski
Andrzej Zygmunt
Janusz Weryński
Mateusz Mraczek
Marian Górecki
Halina Story
Joanna Leszkiewicz
Alicja Samołyk
Adam Gubański
Izydor Statkiewicz
Jerzy Karyś
Jerzy Jasieńko
Henryk Werpachowski
Stanisław Zaborski
Stanisław Iżykowski
Zdzisław Winiarski
Zbigniew Kowal
Bożena Ziółek
Andrzej Kmita
Tadeusz Krawczyk
Maria Golonka
Barbara Kozłowska-Kołodziej
Piotr Pietraszek
Józef Woźniak
Anna Czemplik
Włodzimierz Solnik
Ryszard Krzywański
Henryk Kordecki
Jerzy Kotowski
Antoni Izworski
Marek Wnuk
Roman Galar
Janusz Biernat
Halina Sielicka
Czesław Mora
Edward Pliński
Krzysztof Abramski
Stefan Brachmański
Lidia Żurawowicz
Józef Krzyżanowski
Jan Bałamucki
Bożena Anna Krzywkowska
Elżbieta Śliwińska
Teresa Czajkowska
Maciej Dmyszewicz
Bożena Hoła
Jerzy Hoła
Maria Jankułowska
Janusz Kubiak
Olga Mierzejewska
Henryk Nowak
Genowefa Rosiek
Lech Śliwowski
Dariusz Styś
Andrzej Ubysz
Danuta Wala
Tadeusz Gnach
Michał Pniak
Maria Nowokuńska
Barbara Misińska
Ewa Jamuła
Krystyna Niesobska
Małgorzata Pasternak
Wojciech Załuski
Grażyna Mozol
Irena Białobłocka
Henryk Korzeniowski
 
 
 
 
 
Komisje Oddziałowe
NSZZ „Solidarność” przy:

Wydziale Architektury

Instytucie Podstaw
Elektrotechniki
i Elektrotechnologii

Wydziałowym Zakładzie
Informatyki

Zakładzie Konserwacyjno-
-Remontowym

Dziale Transportu

Wydziałowym Zakładzie
Wytrzymałości Materiałowej

Katedrze Klimatyzacji
i Ciepłownictwa

Instytucie Inżynierii
Chemicznej i Urządzeń
Cieplnych

Zamiejscowym Ośrodku
Dydaktycznym Politechniki
Wrocławskiej w Jeleniej Górze