Statut

Statut NSZZ “Solidarność” to dokument, który określa cele, zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania Związku.

W preambule do Statutu czytamy, m.in. że NSZZ “Solidarność” powołany został w wyniku robotniczego protestu i utworzony na podstawie porozumienia zawartego 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową. “(…) opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych” .

Przeczytaj i pobierz statut NSZZ “Solidarność” – JEDNOLITY TEKST STATUTU NSZZ.pdf

STATUT  NSZZ “SOLIDARNOŚĆ”

 

SPIS DOKUMENTÓW OKOŁOSTATUTOWYCH

 

POPRZEDNIA WERSJA STATUTU
UCHWAŁA FINANSOWA