Prezydia

PREZYDIUM KOMISJI ZAKŁADOWEJ
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ
W KADENCJI 2014-2018

 

Prezydia Komisji Zakładowej