Miesięczne archiwum: Czerwiec 2016

Spotkanie Seniorów 80+

(fot. Krzysztof Mazur) Stało się już to tradycją, pod koniec czerwca na zaproszenie Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność spotyka się grupa Seniorów 80+, emerytowanych pracowników Politechniki Wrocławskiej i zarazem członków NSZZ Solidarność. Tak też się stało i w tym roku. 28 … Czytaj więcej >>

40. ROCZNICA CZERWCA

WOLNE NIEDZIELE DLA TYSIĘCY PRACOWNIKÓW

Ponad osiem lat temu, 1 lutego 2008 r. grupa kilkunastu osób podpisała „Przymierze na rzecz wolnej niedzieli”. Wśród sygnatariuszy Przymierza był Przewodniczący KZ , członek Prezydium ZR Dolny Śląsk i członek Komisji Krajowej NSZZ Solidarność  dr Tomasz Wójcik. Celem tego … Czytaj więcej >>