Komisja Pojednawcza

Komisja została powołana przez pracodawcę i związki zawodowe, działające przy Politechnice Wrocławskiej. Jej zadaniem jest polubowne załatwianie sporów o roszczenia pracowników wynikające ze stosunku pracy. Podstawą prawną działania komisji jest Kodeks Pracy (art. 244-258) i Regulamin postępowania pojednawczego.

Wnioski o wszczęcie postępowania można składać w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00.

Wybrzeże Wyspiańskiego 23-25 
50-370 Wrocław 
bud. C-13, pok. 1.14 
tel. 71 320 45 93

Skład komisji w kadencji 2016-2020:

  • dr inż. Adam Świda – przewodniczący
  • mgr Anetta Stypułkowska – wiceprzewodnicząca
  • mgr Mateusz Przygoda – sekretarz
  • mgr inż. Monika Kaczmarz
  • prof. dr hab. inż. Andrzej Kasprzak
  • dr inż. Anna Kisiel
  • prof. dr hab. inż. Zbigniew Malara
  • prof. dr hab. inż. Andrzej Matynia
  • dr Andrzej Nowak

Regulamin Komisji Pojednawczej »

PRZEDSTAWICIELE NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
W KOMISJI POJEDNAWCZEJ
POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
2016-2020

mgr inż. Monika KACZMARZ
dr inż. Anna KISIEL
dr inż. Adam
ŚWIDA

.

 

Archiwum 1991 – 2016