Odznaczenia „S” w PWr

ODZNACZENIA ORGANIZACJI ZAKŁADOWEJ
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

    MEDAL „SOLIDARNOŚCI”

Opis Medalu „Solidarności”

    DYPLOM „SOLIDARNOŚCI”

Opis Dyplomu „Solidarności”