Delegaci na Walne Zebranie

DELEGACI
NSZZ „S” 
W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ
NA 
WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW
REGIONU DOLNY ŚLĄSK
2014-2018

 

Dr inż. Józef ADAMOWSKI
Inż. Czesław CZURYŁO
Mgr Marek MUSZYŃSKI
Jadwiga SZYMONIK
Dr inż. Tomasz WÓJCIK

Archiwum 1981 – 2014