Biuletyn Informacyjny

PRASA ZWIĄZKOWA 1980 – 2006

Biuletyn Informacyjny
NSZZ „Solidarność”

przy Politechnice Wrocławskiej

założony w styczniu 1982 roku
Spisane będą czyny i rozmowy …(Czesław Miłosz)