Wybory 2018-2022

KALENDARZ WYBORCZY

 

♦  Uchwała Komisji Krajowej nr 5/17
♦  Uchwała Komisji Krajowej nr 18/17
♦  Ordynacja wyborcza
♦  Wzory dokumentów wyborczych dla organizacji zakładowej
♦  Uchwały KZD, KKi ZR związane z wyborami