Składka członkowska

DANE DO PRZELEWU

Numer konta:
BZ WBK 92 1090 2402 0000 0006 1000 0414


KOMISJA ZAKŁADOWA 
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
w Politechnice Wrocławskiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław