Zespół Odwoławczy ds. Socjalnych

PRZEDSTAWICIEL NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
W REKTORSKO-ZWIĄZKOWYM ZESPOLE
DS. SOCJALNO-BYTOWYCH
2014

Barbara USIEŃ
Jadwiga SZYMONIK

 

Archiwum