Komitet Założycielski

Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność”
przy Politechnice Wrocławskiej

09.1980–13.12.1980

1. Eugeniusz Bagiński
2. Józef Adamowski
3. Tadeusz Lisik
4. Tomasz Wójcik
5. Tadeusz Strzyż
6. Henryk Plantos
7. Zbigniew Zubel
8. Eugeniusz Rosołowski
9. Tadeusz Orłowski
10. Tomasz Strzelecki
11. Michał Lesiak
12. Artur Gabryszewski
13. Ryszard Śnieżyk
14. Władysław Mironowicz
15. Alojzy Poranek
16. Jerzy Włodarczyk
17. Andrzej Zarach
18. Tomasz Kobielak
19. Jerzy Błażejewski
20. Zbigniew Moroń
21. Jan Woleński
22. Marek Piałucha
23. Andrzej Matuszak
 I-1
I-2
I-3
I-4
I-5
I-6
I-7
I-8
I-9
I-10
I-11
I-12
I-13
I-14
I-15
I-16
I-18
I-19
I-20
I-21
I-22
I-23
I-24
24. Marek Muszyński
25. Anna Szczepanik
26. Antoni Góźdź 
27. Ryszard Czoch
28. Julian Mąka
29. Władysław Bromirski
30. Jadwiga Kaluscha
31. Krzysztof Wojtyłło
32. Jan Waszkiewicz
33. Ryszard Chabelski
34. Krzysztof Sosna
35. Ryszard Barański
36. Jan Trzcionkowski
37. Regina Błaszczyńska
38. Izabela Zasępa
39. Małgorzata Kmitowicz
40. Andrzej Jastrzębowski,
….. Jerzy Kopeć
41. Wiesław Mach
42. Jadwiga Kuberska
43. Stefan Fudała
44. Kazimierz Bawor
45. Zofia Kobiałka
I-25
I-26
I-27
I-28
I-29
AC
P-4
C. Obl.
OBP
ZSP
ZANiD
BG
Hydro-Mech
Z.Graf.
Dz.Tran.
Wyd. PWr
ZRB
.
SWF
SJO
P-3
Dz. Gosp.
F.Świdnica

Wrocław, styczeń 2007

Opracowała: Jadwiga Szymonik

Wersja archiwalna PDF