Rada Wydziału

PRZEDSTAWICIELE* NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
W RADACH WYDZIAŁU
POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ
W KADENCJI 2014-2018
(od 1.10.2016)

 

W-1 Dr inż. Waldemar BOBER
W-2 WAKAT
W-3 Dr inż. doc. Czesław MORA
W-4 Dr inż. Krzysztof OPIELIŃSKI
W-5 Dr inż Lesław ŁADNIAK
W-6 Mgr Jerzy CYGAN
W-7 Dr inż. Piotr JADCZYK
W-8 Dr inż. Wojciech SIBILSKI
W-9 Mgr inż. Piotr PODKOMORZY
W-10 Dr inż. Ludomir JANKOWSKI
W-11  Dr hab. inż. Ewa RYSIAKIEWCZ-PASEK
W-12  Prof. Witold POSADOWSKI
W-13  Dr Adam MARCZAK
.
*) Przedstawiciele jako Przewodniczący NSZZ „S” w Radach Wydziału

  Archiwum 1991 – 2016