Akty prawne


PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE
Projekt ustawy: Prawo o nauce i szkolnictwie wyższym, ogłoszony przez wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina w Krakowie 19 września.


AKTY  PRAWNE

  1. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
  2. Zmiany w przepisach emerytalnych od 1 października 2017 r. – LINK ZUS

 

Archiwum