Aktualności

WZD w Strzelinie

strze2Na odbywającym się 4 października WZD delegatów Regionu NSZZ ‘Solidarność” Dolny Śląsk zebrani wysłuchali m.in. wystąpienia Przewodniczącego NSZZ “Solidarność” Piotra Dudy i sprawozdania przewodniczącego Kazimierza Kimso.

Podczas obrad dolnośląski kurator oświaty wręczył medale komisji edukacji narodowej Eugeniuszowi Szumiejce i Markowi Muszyńskiemu, zasłużonym działaczom związkowym, uczestnikom pamiętnej głodówki w obronie historii w 2012 roku.

K. Kimso i P. Duda wręczyli też podziękowania dla zasłużonych działaczy Ziemi Strzelińskiej.

 

Paczki mikołajkowe dla dzieci w 2017 roku.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA PACZKI MIKOŁAJKOWEJ DLA DZIECI W ROKU 2017.

Spotkanie podkomisji ds. wolnych niedziel

Były szef Solidarności deklaruje poprawki do ustawy o wolnych niedzielach sprzeczne z wnioskiem i stanowiskiem “Solidarności”

Poniżej wystąpienie byłego szefa Solidarności – Janusza Śniadka

Wystąpienie przewodniczącego KZ NSZZ “Solidarność” PWr, członka Zarządu Regionu Dolny Śląsk i członka Komisji Krajowej z dnia 28.09.2017.

Projekt ustawy: Prawo o nauce i szkolnictwie wyższym – Wrzesień 2017

OS0B259019 września 2017 w Krakowie podczas Narodowego Kongresu Nauki wicepremier, minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawił projekt nowej ustawy regulującej funkcjonowanie nauki i szkolnictwa wyższego. Projekt obejmuje całość problematyki związanej z tą dziedziną, dziś regulowaną przez cztery ustawy: Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawie o stopniach i tytule naukowym, ustawie o zasadach finansowania nauki, oraz ustawie o kredytach i pożyczkach studenckich. Zmiany będą wprowadzane ewolucyjnie przez kilka lat.

PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE
Projekt ustawy: Prawo o nauce i szkolnictwie wyższym, ogłoszony przez wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina w Krakowie 19 września.