Regionalny Ośrodek KSN

WROCŁAWSKI REGIONALNY OŚRODEK
KRAJOWEJ SEKCJI NAUKI NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Siedziba Wrocławskiego Regionalnego Ośrodka Krajowej Sekcji Nauki

KZ NSZZ „Solidarność” w Politechnice Wrocławskiej
50-344 Wrocław ul. Gdańska 13, bud. G-10 pok.208
tel. +48 (71) 320-26-93; tel/fax 71 328-05-04
e-mail: [email protected]
Koordynator: Ewa RYSIAKIEWICZ-PASEK
Sekretarz: Teresa SKIBA

Do Regionalnego Ośrodka KSN należą następujące Uczelnie Wrocławia

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
UNIWERSYTET EKONOMICZNY
UNIWERSYTET MEDYCZNY
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY
UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

Delegaci Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”
w Politechnice Wrocławskiej
na Walne Zebranie Delegatów KSN w kadencji 2014-2018

Józef ADAMOWSKI
Antoni IZWORSKI
Ludomir JANKOWSKI
Leszek KOSZAŁKA
Ryszard KRZYWAŃSKI
Zbigniew LEONOWICZ
Krzysztof OPIELIŃSKI
Ewa RYSIAKIEWICZ-PASEK
Barbara SIOMKAJŁO
Janusz SZYMKÓW
W2/I-2
W-4/I-6/K2
W-10/I-16
W-4/I-6/K2
W-4/I-6/K2
W-5/I-7
W-4/I-28
W-11/I-9/I-21
W-1
W-9/I-22

Delegaci Wrocławskiego Ośrodka
na Walne Zebranie Delegatów KSN w kadencji 2014-2018

Józef ADAMOWSKI
Bogdan BARWIŃSKI
Arkadiusz CENCORA
Katarzyna GUZ-REGNER
Antoni IZWORSKI
Juliusz JAKUBASZKO
Ludomir JANKOWSKI
Iwona JĘDRYCHOWSKA
Leszek KOSZAŁKA
Ryszard KRZYWAŃSKI
Zbigniew LEONOWICZ
Tadeusz LISIK
Dorota MATYSIAK
Justyna MENDOWSKA
Krzysztof OPIELIŃSKI
Ewa RYSIAKIEWICZ-PASEK
Barbara SIOMKAJŁO
Teresa SKIBA
Janusz SZYMKÓW
Politechnika Wrocławska
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Wrocławski
Politechnika Wrocławska
Uniwersytet Medyczny
Politechnika Wrocławska
Uniwersytet Medyczny
Politechnika Wrocławska
Politechnika Wrocławska
Politechnika Wrocławska
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Ekonomiczny
Uniwersytet Wrocławski
Politechnika Wrocławska
Politechnika Wrocławska
Politechnika Wrocławska
Uniwersytet Przyrodniczy
Politechnika Wrocławska

Członkowie Rady KSN w kadencji 2014-2018 z Wrocławskiego Ośrodka

Leszek KOSZAŁKA
Tadeusz LISIK
Janusz SZYMKÓW
Politechnika Wrocławska
Uniwersytet Ekonomiczny
Politechnika Wrocławska

Delegaci KSN z Wrocławskiego Ośrodka
na Kongres Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty
w kadencji 2014-2018

Iwona JĘDRYCHOWSKA Uniwersytet Medyczny

PROTOKOŁY – INFORMACJE ZE SPOTKAŃ

Informacje z Wrocławskiego Ośrodka KSN – 2017 rok

 

Archiwum

Delegaci

Informacje – Protokoły

Wrocławski Ośrodek KSN