Komisje Zakładowe

KOMISJA ZAKŁADOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ
W KADENCJI 2014-2018
(od 20 sierpnia 2014)

mgr Jolanta BALICKA
dr inż. Marta BĄTKIEWICZ-PANTUŁA
mgr inż. Anna BIRECKA
dr hab. inż. Waldemar BOBER
dr inż. Bogusław BORATYŃSKI
mgr Jerzy CYGAN
Ryszard CZERWIŃSKI
inż. Czesław CZURYŁO
mgr Marian GÓRECKI
prof. dr hab. inż. Kazimierz GRABAS
dr inż. Ludomir JANKOWSKI
Jan KANAK
dr inż. Anna KISIEL
inż. Elżbieta KLAWIŃSKA
Leszek KRUPSKI
prof. dr hab. inż. Jan KULCZYK
Elżbieta LIPKA
dr inż. Kazimierz MARSZAŁEK
dr inż. doc. Czesław MORA
mgr inż. Barbara MUSIOŁOWSKA
mgr Marek MUSZYŃSKI
dr inż. doc. Antoni PRAJZNER
mgr Ewa PRUS
inż. Elżbieta RUTECKA
dr hab. inż. Ewa RYSIAKIEWICZ-PASEK
Tadeusz SULECKI
Ryszard SZCZEBELSKI
Józefa SZMIDT
dr inż. Janusz SZYMKÓW
Jadwiga SZYMONIK
dr inż. Adam ŚWIDA
Barbara USIEŃ
mgr Mariusz WOJTYSZYN
dr inż. Tomasz WÓJCIK
Teresa WYPYCH
PRN/DBN
W-5/K2
W-4
W-1
W-12
W-6/I-11
PRS/DS/ZD
W10/K4
S-1
W-7/(I-15)/K1÷K3/Z1÷Z3
W-10/K1÷K9
W-7/(I-33)/K3
W-5/K1
W-11/I-9
W-8/I-32
W-10
AC/OZ/SOL
W-2/I-2
W-3/I-30
W-4
KOEiR
W-12
R/DZZL
ZOD w Wałbrzychu
W-11/I-9
ACA/AG
D/OW
ACA/DZ
W-9/K1÷K3+W3/Z7/Z11
ACA/OZ/SOL
W-8/I-23
ACA/DG
ACA/DAM
przewodniczący KZ
PRO/DOS

Archiwum 1989 – 2014