Strona główna

Z Encyklopedia Solidarności Politechnicznej

Witamy na stronach Encyklopedii Solidarności Politechnicznej

Encyklopedia Solidarności Politechnicznej to najobfitsze źródło wiedzy o politechnicznej opozycji antykomunistycznej lat 1980-1989.

Obecnie prezentujemy biogramy i ponad kilka tysięcy stron. Nieustannie pracujemy nad dalszymi.

Wszystkich zainteresowanych chcących przekazać uzupełnienia lub sprostowania dot. bohaterów, wydarzeń, struktur czy inicjatyw wydawniczych z lat 1980-1989 prosimy o kontakt z sekretariatem Komisji Zakładowej budynek G-10 ul. Gdańska 13, II piętro, pok. 208, tel. +48 (71) 320-26-93, fax/tel +48 (71) 328-05-04, e-mail: nszzs@pwr.edu.pl

Ludzie

Podstawą każdego ruchu są ludzie, którzy go tworzą. Stąd też podstawowy zrąb Encyklopedii Solidarności Solidarności tworzą biogramy działaczy Związku i innych ugrupowań opozycyjnych. Ponieważ pragniemy, aby historia była przedstawiona w pełnym wymiarze, zamieszczamy biogramy nie tylko niezłomnych bohaterów, lecz także tych, którzy w jakimś momencie zostali złamani i zdradzili swoje ideały oraz sprawę, o którą walczyli.

Dowiedz się więcej...

Struktury

Opozycja polska lat 1980-1989 charakteryzowała się niezwykłą różnorodnością struktur. Również na bazie NSZZ „Solidarność” po wprowadzeniu stanu wojennego powstawały dziesiątki i setki autonomicznych grup, organizacji, z których wiele z czasem rozszerzyło swoją działalność poza sprawy ściśle związkowe. Niestety w chwili obecnej nie ma możliwości dokonania opisu wszystkich struktur, poniżej przedstawiamy wybrane z nich.

Wydarzenia

Okres lat 1976-1989 obfitował w szereg ważnych wydarzeń: strajki, demonstracje, pielgrzymki Ojca Świętego. Najważniejsze z nich zyskały własne hasła, które publikujemy w tym dziale, inne zostały opisane w kalendarium.

Kalendarium

Na dzieje Solidarności i innych ruchów opozycyjnych z lat 1976-1989 warto spojrzeć nie tylko poprzez pryzmat losów poszczególnych osób i struktur, lecz także chronologicznego układu wydarzeń. Służy temu poniższe, stale rozbudowywane kalendarium.

Dowiedz się więcej...

Prasa

Niezależna polska prasa z lat 1980–1989 była fenomenem na skalę światową. Nigdzie indziej zjawisko nie rozwinęło się na tak szeroką skalę, angażując tak wielu ludzi. W Encyklopedii Solidarności przedstawiamy informacje o najważniejszych z ponad 5 500 niezależnych czasopism, jakie ukazywały się od 1976 r. do momentu zniesienia cenzury.

Dowiedz się więcej...