Pisma okólne

Pismo Okólne 7/2002 – w sprawie badań lekarskich studentów oraz uczestników studiów doktoranckich Politechniki Wrocławskiej, narażonych w trakcie studiów na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

Pismo Okólne 18/2003 – w sprawie wdrożenia nowych przepisów wykonawczych dotyczących prawa atomowego i ochrony radiologicznej w Politechnice Wrocławskiej

Pismo Okólne 6/2004 załącznik nr 1 – w sprawie dopuszczenia laboratoriów i pracowni specjalistycznych do prowadzenia w nich zajęć dydaktycznych

Pismo Okólne 49/2017 – w sprawie warunków i trybu wydawania profilaktycznych posiłków i napojów dla pracowników Politechniki Wrocławskiej zatrudnionych w warunkach szczególnie szkodliwych

Pismo Okólne 3/2018 – w sprawie wprowadzenia zasad dotyczących zapewniania pracownikom Politechniki Wrocławskiej okularów korygujących wzrok do pracy przy monitorze ekranowym

Pismo Okólne 4/2018 – w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Politechnice Wrocławskiej

Link do strony BHP Politechniki Wrocławskiej

INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW