Delegaci na Zakładowe Zebranie Delegatów

DELEGACI NA ZAKŁADOWE ZEBRANIE DELEGATÓW
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ
KADENCJA 2018-2022

Wersja PDF

Waldemar BOBER
Józef BORSKI
Paweł JASZCZUK
Joanna MIKOŁAJCZAK
Kajetan SADOWSKI
Andrzej CZEMPLIK
Ryszard KUTYŁOWSKI
Czesław MACHELSKI
Kazimierz MARSZAŁEK
Roman SZMIGIELSKI
Anna DZIMITROWICZ
Czesław MORA
Marek WIŚNIEWSKI
Antoni IZWORSKI
Leszek KOSZAŁKA
Tomasz KUCOFAJ
Henryk GOŁKA
Andrzej GROBELNY
Krzysztof KARDACH
Agnieszka MISIEWICZ
Barbara MUSIOŁOWSKA
Krzysztof OPIELIŃSKI
Maria RABIEGA
Jerzy WITKOWSKI
Anna KISIEL
Zbigniew LEONOWICZ
Lesław ŁADNIAK
Leszek PAWLACZYK
Magdalena REGEŃCZUK
Małgorzata AKSZTULEWICZ
Marta BĄTKIEWICZPANTUŁA
Wilhelm ROJEWSKI
Marian SOBIERAJSKI
Tomasz WÓJCIK
Jerzy CYGAN
Andrzej DUDEK
Piotr JADCZYK
Jan KANAK
Bożena KULINOWSKA
Wojciech SIBILSKI
Adam ŚWIDA
Grzegorz DEBITA
Leszek KRUPSKI
Jerzy PANKIEWICZ
Piotr PODKOMORZY
Janusz ROGULA
Janusz SZYMKÓW
Krzysztof TOMCZUK
Czesław CZURYŁO
Jerzy GŁADYSZ
Ludomir JANKOWSKI
Stanisław KWAŚNIOWSKI
Ryszard LIPANOWICZ
Kazimierz MAGA
Janusz RUTAŃSKI
Edward WICZKOWSKI
Ryszard ŻABIŃSKI
Eugeniusz KASPRZAK
Grażyna KASPRZAK
Elżbieta KLAWIŃSKA
Kazimierz PATER
Ewa RYSIAKIEWICZPASEK
Bogusław BORATYŃSKI
Witold POSADOWSKI
Antoni PRAJZNER
Irena ZUBEL
Monika KACZMARZ
Adam MARCZAK
Magdalena RUTKOWSKA
Grażyna ŻODŹ
Jarosław ŻAK
Marian GÓRECKI
Katarzyna SETKOWICZ
Alicja KALECIŃSKA
Krzysztof WOLF
Robert ZWIERNIK
Jolanta BALICKA
Ryszarda BIEGANOWSKA
Krzysztof CZERSKI
Leszek DEUS
Teresa GŁUSZAK
Radosława JANKOWSKA
Elżbieta LIPKA
Bożena MĄDRA
Waldemar MOZWOJSKI
Iwona MROCZKOWSKA
Aurelia PLEWA
Ewa PRUS
Faustyna ROMANOWSKA
Piotr RÓŻAK
Elżbieta RUTECKA
Damian SKRZYPEK
Krystyna STEFANIK
Ryszard SZCZEBELSKI
Anna SZCZEPUŁA
Jadwiga SZYMONIK
Barbara USIEŃ
Maria WĄSOWICZKRUK
Magdalena WÓJCIK
Teresa WYPYCH
Mirosława AUGUSTYN
Marek MORAWSKI
Tadeusz SULECKI
Jacek WŁODEK
Roman CIEŚLIK
Ryszard CZERWIŃSKI
Zbigniew SAWICKI
Dariusz SOBIESKI
Tadeusz GRZEGORZEWICZ
Anna JAŁOWY
Anna JANKOWSKA
Henryk KORZENIOWSKI
Grażyna OLSZEWSKA
Jadwiga OSTROPOLSKA
Antonina OTRĘBSKA
Maria Walczak
W-1
W-1
W-1
W-1
W-1
W-2
W-2
W-2
W-2
W-2
W-3
W-3
W-3
W-4/K2
W-4/K2
W-4/K2
W-4/K1; W4/K3-K6
W-4/K1; W4/K3-K6
W-4/K1; W4/K3-K6
W-4/K1; W4/K3-K6
W-4/K1; W4/K3-K6
W-4/K1; W4/K3-K6
W-4/K1; W4/K3-K6
W-4/K1; W4/K3-K6
W-5/K1/K3
W-5/K1/K3
W-5/K1/K3
W-5/K1/K3
W-5/K1/K3
W-5/K2
W-5/K2
W-5/K2
W-5/K2
W-5/K2
W-6
W-6
W-7
W-7
W-7
W-8/Koło/
W-8/Koło/
W-8/K1-K7
W-8/K1-K7
W-8/K1-K7
W-9
W-9
W-9
W-9
W-10
W-10
W-10
W-10
W-10
W-10
W-10
W-10
W-10
W-11
W-11
W-11
W-11
W-11
W-12
W-12
W-12
W-12
W-13
W-13
W-13
W-14
W-14
SJO
SJO
CWINT
CWINT
CWINT
AC/PRN/DBN
AC
AC
AC
AC
AC/PRS/SIR
AC
AC
AC
Ac
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AG
AG
AG
AG
DDS/ST
DDS/ST
DDS/ST
DDS/ST
KOEiR
KOEiR
KOEiR
KOEiR
KOEiR
KOEiR
KOEiR
KOEiR