19.01.2001 – SPOTKANIE Z PREMIEREM RP JERZYM BUZKIEM

POLSKA XXI WIEKU – SZANSA MŁODEGO POKOLENIA

b1Pod takim hasłem odbyło się 19 stycznia w Auli PWr. spotkanie premiera Jerzego Buzka z młodzieżą.
Jego organizatorami były KZ NSZZ „Solidarność” i Niezależne Zrzeszenie Studentów PWr. Za stołem prezydialnym zasiedli – oprócz gościa – JM Rektor prof. Andrzej Mulak, minister Andrzej Wiszniewski oraz b. poseł „Solidarności” Marek Muszyński (I-25), kandydat do Senatu RP.

b3 b2

Aula była wypełniona młodzieżą – studentami i uczniami. Ale obecni byli także pracownicy uczelni i osoby spoza niej.

b4

Premier Jerzy Buzek przedstawił prace, jakie prowadzi rząd, by zapewnić długofalowy rozwój kraju. Przede wszystkim omówił bliski młodzieży problem reformy edukacji (choć dzisiejsi studenci już nie skorzystają już z tych innowacji). Rośnie liczba wyższych szkół zawodowych, niepublicznych i państwowych szkół wyższych. Rozwijany jest system kredytów i pożyczek dla studentów, gdyż „diamenty talentów są szeroko rozsiane po kraju”.
Absolwenci powinni w przyszłości mieć nie tylko dobrą pracę, ale doczekać zasobnej emerytury. To zapewnić musi reforma emerytalna. Rozwojowi kraju ma też służyć coraz bliższy kontakt z Unią Europejską, a także wiele szczegółowych rozwiązań, jak starania o bezpieczeństwo energetyczne. Miarą sukcesu Polski na nowej drodze rozwoju jest liczba 700 tysięcy ludzi, którzy powrócili z emigracji, z krajów Europy Zachodniej.
Premier podkreślił, że inne pokolenia nie miały tak szczęśliwej młodości. Nie mogły się cieszyć wolnością i dobrobytem. Dostrzegł też piękno naszego miasta. „Gratuluję Wam Wrocławia, gratuluję Wam, że tu studiujecie” – powiedział.
Prof. A. Wiszniewski podkreślił rolę nauki w rozwoju gospodarczym. Dziś, gdy zmalała konkurencja między mocarstwami politycznymi, coraz większe znaczenie mają inwestycje w badania. Dlatego społeczeństwa kształcą się, a globalizacja sprawia, że każdy sukces zostaje natychmiast dostrzeżony w świecie. Wszyscy jesteśmy mieszkańcami globalnej wioski. Symbolem tego jest fakt, że konferencja OECD „Global research village” odbędzie się w Warszawie w 2002 roku. Świat czeka na ludzi wykształconych, pomysłowych i chcących ciężko pracować.
Słowa Marka Muszyńskiego zabrzmiały nieco mniej entuzjastycznie, gdyż była to analiza coraz trudniejszej sytuacji szkolnictwa wyższego. Rosnąca liczba studentów nie idzie w parze ze wzrostem nakładów. To prowadzi do przeciążenia infrastruktury technicznej i (przynajmniej potencjalnego) obniżania poziomu kształcenia. Trudno o chętnych do pracy na uczelni, a rosnący udział płatnych studiów grozi zamykaniem się kręgu społecznego elit.
Wypowiedź Marka Muszyńskiego została przerwana na chwilę przez pojawienie się przedstawiciela Międzynarodówki Tortowej, który usiłował złożyć ciasto ze śmietaną na ramieniu premiera. Nie do końca udało mu się to, gdyż został schwytany i wyniesiony przez BORowców.
W dalszej części zadawano pytania: o znaczenie Fundacji Edukacji Narodowej, o ułatwienia, na jakie mogą liczyć młodzi ludzie przy podejmowaniu własnej działalności gospodarczej, o jakość kształcenia, o uznawanie polskich dyplomów szkół wyższych w UE, możliwość uchylenia się od służby wojskowej, systemy finansowania nauki, lustrację oraz o Expo 2010 we Wrocławiu.
Premier – indagowany kilkukrotnie o to, jak uwolnić się od służby wojskowej – podkreślił, że obecnie dąży się do ograniczenia okresu służby i skali poboru. Jednakże kraj musi liczyć na wykształconych i inteligentnych ludzi, którzy podejmą ten trud. Tylko to gwarantuje, że Polska będzie poważnym partnerem w strukturach NATO.
Na część pytań odpowiadał również prof. Wiszniewski.
Na zakończenie spotkania JM Rektor i studenci wyrazili ubolewanie z powodu incydentu tortowego. Premier odrzekł, że „przecież nic się nie stało, ktoś chciał mnie poczęstować tortem, ale zrobił to niezbyt zgrabnie”.
Podkreślając swoją długoletnią znajomość z Markiem Muszyńskim dodał, że należy wykorzystać szansę, jaką daje demokracja i wziąć udział w wyborach.