MEDAL „NIEZŁOMNI”

KAPITUŁA
POWOŁANA PRZEZ ZARZĄD REGIONU NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
PRZYZNAŁA W 2016

MEDAL „NIEZŁOMNI”

Zarząd Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” ustanowił odznaczenie związkowe za działalność na rzecz NSZZ „Solidarność” w walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od wprowadzenia stanu wojennego do 1989 roku.

Z ORGANIZACJI ZAKŁADOWEJ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ MEDAL OTRZYMALI

ADAMOWSKI Józef
BĄKOWSKI Dariusz
BUDZIŃSKA Irena
GIŻEWSKI Stefan
GOŁKA Henryk
HUDYMA Izabela
JÓŹWIAK Ireneusz
PIOTROWSKI Zbigniew
SOBIN Włodzimierz
STAWSKA Małgorzata
SZYMCZAK Ryszard
TEODORCZYK Jadwiga
UBYSZ Andrzej
ZYCH Mieczysław


Medale „Niezłomni” zostaną wręczone 12 grudnia 2016 roku w Teatrze Muzycznym Capitol we Wrocławiu.

Przewodniczący
KZ NSZZ „Solidarność”
w Politechnice Wrocławskiej
Tomasz Wójcik