PANEL DYSKUSYJNY W KLUBIE MUZYKI I LITERATURY

W ramach obchodów 38. rocznicy powstania NSZZ “Solidarność” w Klubie Muzyki i Literatury odbył się panel dyskusyjny, w którym udział wzięli: prof. Włodzimierz Suleja, Tomasz Wójcik, Roman Kowalczyk i Kazimierz Kimso. Paneliści rozmawiali nt. wkładu Solidarności w odzyskanie niepodległości. Dyskusję prowadził Janusz Wolniak.