TRWA POSIEDZENIE KOMISJI KRAJOWEJ

W Gdańsku odbywa się posiedzenie Komisji krajowej NSZZ “Solidarność” z udziałem minister Elżbiety Rafalskiej poświęcone odpowiedzi strony rządowej na postulaty zgłoszone przez Związek trzy tygodnie temu, a dotyczyły one przede wszystkim podwyżek w sferze budżetowej i odmrożenia wskaźnika zfśs.

W posiedzeniu uczestniczy delegacja związkowców z Dolnego Śląska na czele z przewodniczącym Kazimierzem Kimso.