PRZERWA ŚWIĄTECZNA

Sekretariat Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w Politechnice Wrocławskiej w dniach od 27 grudnia 2017 do 5 stycznia 2018 będzie nieczynny.

Przewodniczący
KZ NSZZ “Solidarność”
w Politechnice WrocŁawskiej
dr inż. Tomasz Wójcik