Wybory w Organizacji Zakładowej NSZZ “Solidarność” na kadencję 2018-2022

20 marca 2018 roku Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ “Solidarność” w Politechnice Wrocławskiej wybrało dra inż. Tomasza Wójcika na Przewodniczącego Organizacji Zakładowej.

Delegaci wybrali Komisję Zakładową w składzie: Jolanta Balicka, Waldemar Bober, Bogusław Boratyński, Roman Cieślik, Jerzy Cygan, Krzysztof Czerski, Ryszard Czerwiński, Czesław Czuryło, Andrzej Grobelny, Radosława Jankowska, Ludomir Jankowski, Jan Kanak, Anna Kisiel, Elżbieta Klawińska, Leszek Krupski, Tomasz Kucofaj, Elżbieta Lipka, Agnieszka Misiewicz, Czesław Mora, Marek Morawski, Grażyna Olszewska, Kazimierz Pater, Ewa Prus, Janusz Rogula, Faustyna Romanowska, Piotr Różak, Elżbieta Rutecka, Magdalena Rutkowska, Ewa Rysiakiewicz-Pasek, Kajetan Sadowski, Wojciech Sibilski, Anna Szczepuła, Janusz Szymków, Jadwiga Szymonik, Adam Świda, Barbara Usień, Jacek Włodek, Teresa Wypych, Irena Zubel, Robert Zwiernik

W skład Zakładowej Komisji Rewizyjnej weszli: Ryszarda Bieganowska, Lesław Ładniak, Bożena Mądra, Barbara Musiołowska, Aurelia Plewa, Krystyna Stefanik, Edward Wiczkowski.

Na Walnym Zebraniu Delegatów Regionu Dolny Śląsk Organizację Zakładową reprezentować będą: Czesław Czuryło, Tomasz Kucofaj, Piotr Różak, Jadwiga Szymonik, Tomasz Wójcik.

Delegatami do Krajowej Sekcji Nauki zostali: Antoni Izworski, Piotr Jadczyk, Ludomir Jankowski, Leszek Koszałka, Krzysztof Opieliński, Janusz Rogula, Ewa Rysiakiewicz-Pasek, Wojciech Sibilski, Janusz Szymków.

Delegaci do Regionalnego Sekretariatu Emerytów i Rencistów Dolny Śląsk to: Tadeusz Grzegorzewicz, Anna Jałowy, Eugeniusz Kasprzak, Grażyna Kasprzak, Henryk Korzeniowski, Grażyna Olszewska.

Gośćmi Zakładowego Zebrania Delegatów byli: JM Rektor Politechniki Wrocławskiej prof. Cezary Madryas, Prorektor prof. Jerzy Jasieńko, ks. Stanisław Pawlaczek – kapelan „Solidarności”, Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk Kazimierz Kimso, przedstawiciel Regionalnej Komisji Wyborczej NSZZ “Solidarność” Dolny Śląsk Piotr Majchrzak.

Przewodniczący
Zakładowej Komisji Wyborczej
NSZZ
„Solidarność”
w Politechnice Wrocławskiej
Ludomir Jankowski