Miesięczne archiwum: Styczeń 2018

Zmarł śp. dr inż. Witold Jabłoński przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w Politechnice Wrocławskiej w latach 1991-1998

                                                                                … Czytaj więcej >>